Proff
Proff
Annonce
Annonce

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS

CVR-nr45242110
AdresseNorgesgade 1, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.3627.5817557.513441
Personaleomkostninger-530-530-518-523-546
Afskrivninger-520-520-11.630-3.508-3.508
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.3126.531-11.3933.482-3.613
Finansielle indtægter5423.8162962.7180
Finansielle udgifter-2.916-8.160-5.867-7.636-8.242
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.33816.244-59.91027.5819.238
Finansielle poster netto-1.03611.900-65.48122.663996
Ordinært resultat4.3368.401-47.06710.995-2.617
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.3368.401-47.06710.995-2.617
Skat af årets resultat-44-84-2.622-1.8121.238
Årets resultat4.2928.317-49.6899.183-1.379

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00011.11014.098
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00011.11014.098
Grunde og bygninger29.58330.10330.62231.14231.661
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt29.58330.10330.62231.14231.661
Kapitalandele59.73996.29288.379118.675109.306
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt59.73996.29288.379118.675109.306
Anlægsaktiver i alt89.322126.395119.001160.927155.065
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter07.00021.064322
Andre tilgodehavender1.3167084182.9274.458
Værdipapirer22.79125.50920.90920.80719.110
Likvide midler12.7681.5686.2857.0192.603
Omsætningsaktiver i alt36.87534.78527.61431.81726.493
Status balance126.197161.180146.615192.744181.558
Selskabskapital24.00024.00024.00024.00024.000
Overført resultat89.52885.94178.526129.348120.531
Udbytte43243200432
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel113.960110.373102.526153.348144.963
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt113.960110.373102.526153.348144.963
Udskudt skat00004.324
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter10.36411.13711.90612.68613.312
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter037.88030.19624.52121.376
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.36449.01742.10237.20734.688
Kortfristet gæld til nærtstående parter700000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter7737707677480
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld1.0301.0201.2201.4411.907
Kortfristet gæld i alt1.8731.7901.9872.1891.907
Passiver i alt126.197161.180146.615192.744181.558

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111

Hent gratis årsrapporter

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS

CVR-nr 45242110

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS

CVR-nr: 45242110

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS

CVR-nr: 45242110

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger