Proff
Proff
Annonce
Annonce

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr36471271
AdresseSkeelslundvej 99, 9440 Aabybro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning66.43456.22833.93838.68831.114
Vareforbrug54.11843.26721.82826.91620.199
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.31612.96112.10911.77210.915
Personaleomkostninger-12.149-12.736-11.983-11.687-10.894
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat167225618521
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-137-136-65-34-36
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-136-136-65-34-36
Ordinært resultat31896151-15
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat31896151-15
Skat af årets resultat-10-22-16-15-1
Årets resultat21674636-16

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5265577070
Finansielle anlægsaktiver i alt5265577070
Anlægsaktiver i alt5265577070
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser893426435371791
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender15.92929.8389.1229.7532.891
Værdipapirer00000
Likvide midler27.9336.59012.7522.4387.517
Omsætningsaktiver i alt44.91337.04322.39012.66111.254
Status balance44.96537.10922.44612.73111.324
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2071851187337
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel707685618573537
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt707685618573537
Udskudt skat00000
Hensættelse35131
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.1571.1514570
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt01.1571.1514570
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1367733171
Selskabsskat00000
Varekreditorer15.6534.2591.2521.894470
Anden gæld28.46630.92519.3929.80310.246
Kortfristet gæld i alt44.25535.26120.67711.69810.786
Passiver i alt44.96537.10922.44612.73111.324

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2725212424
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr 36471271

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr: 36471271

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr: 36471271

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger