Proff
Proff
Annonce

DEMMING - AUTORISERET ELINSTALLATØR ApS

CVR-nr26702925
AdresseToldbodgade 48, 8930 Randers NØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.2203.3252.8842.5553.151
Personaleomkostninger-2.730-2.529-2.264-2.109-2.352
Afskrivninger-177-100-45-71-68
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat313695575375731
Finansielle indtægter1496911212181
Finansielle udgifter-15-239-10-12-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto134-17010210977
Ordinært resultat447526677484808
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat447526677484808
Skat af årets resultat-104-120-154-111-184
Årets resultat343406523373624

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000010
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000010
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4762222767465
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4762222767465
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4762222767475
Varebeholdninger288316343365317
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9231.1381.3171.064849
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.8151.4161.3411.4351.358
Andre tilgodehavender753345126
Værdipapirer01.4631.6871.646807
Likvide midler1.3121.103393516895
Omsætningsaktiver i alt4.3455.4415.4175.5394.234
Status balance4.8215.6635.6935.6124.309
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.4683.1254.0193.4963.123
Udbytte1.0001.300000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.5934.5504.1443.6213.248
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.5934.5504.1443.6213.248
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter302931741563
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat93122143117192
Varekreditorer233266218339208
Anden gæld001.0151.3790
Kortfristet gæld i alt1.2281.1131.5491.9921.061
Passiver i alt4.8215.6635.6935.6124.309

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte77666
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEMMING - AUTORISERET ELINSTALLATØR ApS

CVR-nr 26702925

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEMMING - AUTORISERET ELINSTALLATØR ApS

CVR-nr: 26702925

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DEMMING - AUTORISERET ELINSTALLATØR ApS

CVR-nr: 26702925

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger