Proff
Proff
Annonce
Annonce

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr33963556
AdresseWeidekampsgade 6, 2300 København S

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.962.7004.426.6003.734.6003.587.6003.731.600
Vareforbrug1.416.6001.244.100951.7001.043.8001.346.700
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger-3.327.700-2.958.600-2.572.200-2.345.700-2.288.000
Afskrivninger-132.600-146.100-149.800-147.100-39.900
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat97.20083.60071.50080.000101.600
Finansielle indtægter3.0001.00001.500900
Finansielle udgifter-30.800-20.700-16.200-21.100-9.600
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-27.800-19.700-16.200-19.600-8.700
Ordinært resultat69.40063.90055.30060.40092.900
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat69.40063.90055.30060.40092.900
Skat af årets resultat00000
Årets resultat69.40063.90055.30060.40092.900

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill732.200576.800532.800586.700573.500
Øvrige immaterielle anlægsaktiver64.60065.200122.400107.50089.200
Immaterielle anlægsaktiver i alt796.800642.000655.200694.200662.700
Grunde og bygninger10.70012.50017.00015.70011.100
Andre anlæg og driftsmidler0038.30034.20040.800
Øvrige materielle anlægsaktiver277.600290.300000
Materielle anlægsaktiver i alt299.000315.300422.400503.60051.900
Kapitalandele17.20074.40073.20011.5000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00127.80063.60042.500
Finansielle anlægsaktiver i alt17.20074.400201.00075.10042.500
Anlægsaktiver i alt1.229.6001.127.6001.205.4001.261.400757.100
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.340.7001.093.400917.800771.400921.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0040022.30017.500
Andre tilgodehavender8.9001.00022.70022.3005.200
Værdipapirer00000
Likvide midler209.100393.200337.200176.10032.100
Omsætningsaktiver i alt1.621.2001.583.2001.598.4001.280.5001.380.000
Status balance2.850.8002.710.8002.803.8002.541.9002.137.100
Selskabskapital45.60042.00042.00042.00042.000
Overført resultat586.200479.500434.700537.900537.900
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel631.800578.300574.800579.900579.900
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt631.800578.300574.800579.900579.900
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld409.800405.600778.500783.200260.500
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt698.200705.700778.500783.200260.500
Kortfristet gæld til nærtstående parter003.60000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer232.700147.900231.400126.400192.900
Anden gæld218.700189.100390.100456.200464.800
Kortfristet gæld i alt1.519.8001.426.5001.450.5001.175.8001.292.700
Passiver i alt2.850.8002.710.8002.803.8002.541.9002.137.100

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte2.996----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 33963556

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 33963556

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 33963556

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger