Proff
Proff
Annonce

DELL A/S

CVR-nr18296799
AdresseArne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-012022-012021-012020-012019-01
Startdato

01.02.2022

01.02.2021

01.02.2020

01.02.2019

01.02.2018

Sluttdato

31.01.2023

31.01.2022

31.01.2021

31.01.2020

31.01.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.491.3612.026.1731.708.1161.605.1301.322.412
Vareforbrug2.088.2961.698.2781.374.7681.267.6471.107.533
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste403.066327.895333.348337.484214.878
Personaleomkostninger-300.410-284.393-309.673-307.131-193.792
Afskrivninger-7.040-7.933-9.342-1.850-1.657
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat95.61635.56914.33328.50319.430
Finansielle indtægter49.8808.89920.9909.9381.984
Finansielle udgifter-72.972-10.720-6.289-12.642-3.346
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-23.092-1.82114.701-2.704-1.361
Ordinært resultat72.52433.74729.03425.79918.069
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat72.52433.74729.03425.79918.069
Skat af årets resultat-15.421-7.626-7.945-7.624-4.367
Årets resultat57.10226.12121.08918.17513.701

BALANCEREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger373449407507667
Andre anlæg og driftsmidler4.7401.6652.2973.1062.791
Øvrige materielle anlægsaktiver7.87712.9737.76012.6630
Materielle anlægsaktiver i alt13.36215.53510.46416.2763.458
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender233.543179.712000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt233.543179.712000
Anlægsaktiver i alt246.533194.79810.46416.2763.458
Varebeholdninger6.61813018.7153014.204
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser296.560295.374248.090283.117148.279
Tilgodehavender hos nærtstående parter518.464552.813658.002496.153248.845
Andre tilgodehavender190.690133.734184.10377.4139.490
Værdipapirer00000
Likvide midler5.23018.98028.06415.1936.278
Omsætningsaktiver i alt1.017.7941.001.3741.137.347872.614418.708
Status balance1.264.3271.196.1721.147.811888.891422.167
Selskabskapital501501501501500
Overført resultat4.1142.012125.891104.80266.567
Udbytte55.000150.000000
Øvrige reserver57.50434.78016.79200
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel117.119187.293143.184110.33067.067
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt117.119187.293143.184110.33067.067
Udskudt skat00000
Hensættelse22.50517.79812.76314.80113.003
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld413.421394.714232.102153.50680.004
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt413.421394.714232.102153.50680.004
Kortfristet gæld til nærtstående parter182.835206.398259.505174.788113.905
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6.7673.7693.2181.951997
Varekreditorer22.61328.61623.24821.73625.174
Anden gæld499.067357.583473.791411.778122.017
Kortfristet gæld i alt711.282596.367759.762610.253262.093
Passiver i alt1.264.3271.196.1721.147.811888.891422.167

ANDET

2023-012022-012021-012020-012019-01
Antal ansatte223225248265177
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DELL A/S

CVR-nr 18296799

Årsrapport 01.02.2022 (PDF)

Periode: 01.02.2022 - 31.01.2023

Årsrapport 01.02.2021 (PDF)

Periode: 01.02.2021 - 31.01.2022

Årsrapport 01.02.2020 (PDF)

Periode: 01.02.2020 - 31.01.2021

Årsrapport 01.02.2019 (PDF)

Periode: 01.02.2019 - 31.01.2020

Årsrapport 01.02.2018 (PDF)

Periode: 01.02.2018 - 31.01.2019

Årsrapport 01.02.2017 (PDF)

Periode: 01.02.2017 - 31.01.2018

Kreditrapport

DELL A/S

CVR-nr: 18296799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DELL A/S

CVR-nr: 18296799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger