Proff
Proff
Annonce

DELIKA HADERSLEV ApS

CVR-nr17678876
AdresseHirsevej 15, 6100 Haderslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste23.87921.26720.41619.13615.607
Personaleomkostninger-12.100-11.570-11.694-11.894-11.025
Afskrivninger-3.190-2.591-2.335-2.469-2.645
Kapacitetsomkostninger-1610000
Primært resultat8.4277.1066.3874.7731.937
Finansielle indtægter103482900
Finansielle udgifter-269-96-78-82-128
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-166-48-49-82-128
Ordinært resultat8.2617.0596.3384.6921.809
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.2617.0596.3384.6921.809
Skat af årets resultat-1.697-1.548-1.391-1.032-398
Årets resultat6.5645.5104.9473.6591.411

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill5096948791.0641.249
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt5096948791.0641.249
Grunde og bygninger15.55717.31114.57015.69116.149
Andre anlæg og driftsmidler10.5297.5668.2484.4233.868
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt26.08624.87822.81920.11420.017
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt26.59525.57123.69721.17821.266
Varebeholdninger4.8254.3034.1704.0833.587
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7135271
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.3885.0025.6073.7821.458
Andre tilgodehavender383102208226230
Værdipapirer00000
Likvide midler010319500
Omsætningsaktiver i alt16.6149.69510.2818.2035.320
Status balance43.20935.26733.97829.38126.585
Selskabskapital443443443443443
Overført resultat24.83018.26512.75510.3089.649
Udbytte002.5003.000750
Øvrige reserver0731731731731
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel25.27219.43916.42914.48211.573
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt25.27219.43916.42914.48211.573
Udskudt skat00000
Hensættelse1.1121.2721.1481.1911.164
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter498586688791895
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.4053.4984.4051.9801.231
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.9024.0845.0932.7712.126
Kortfristet gæld til nærtstående parter0171313.432
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0102102102102
Kortfristet gæld til banker2.31700454270
Selskabsskat1.2321.2321.4341.006465
Varekreditorer5.3886.3426.0254.6764.228
Anden gæld2.9872.7803.7344.6993.225
Kortfristet gæld i alt11.92310.47211.30810.93711.722
Passiver i alt43.20935.26733.97829.38126.585

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte2529252932
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DELIKA HADERSLEV ApS

CVR-nr 17678876

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

DELIKA HADERSLEV ApS

CVR-nr: 17678876

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DELIKA HADERSLEV ApS

CVR-nr: 17678876

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger