Proff
Proff
Annonce

DELIKA ENGESVANG A/S

CVR-nr16237574
AdresseÅgade 32, 7442 Engesvang

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.40610.24713.96814.20415.795
Personaleomkostninger-9.691-8.928-10.972-12.264-12.953
Afskrivninger-1.551-1.742-1.794-1.828-1.627
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.164-4231.2021111.215
Finansielle indtægter219131211210225
Finansielle udgifter-92-60-62-73-65
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto12871149137160
Ordinært resultat2.291-3511.3512491.375
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.291-3511.3512491.375
Skat af årets resultat-51277-297-55-303
Årets resultat1.779-2741.0531941.073

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.1071.7332.3592.9853.611
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.1071.7332.3592.9853.611
Grunde og bygninger5.8926.3216.6667.0447.531
Andre anlæg og driftsmidler1.7502.2462.9323.6561.966
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.6428.5679.59810.7009.497
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8.74910.30011.95713.68513.108
Varebeholdninger3.5994.0922.4711.9501.886
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser151107041
Tilgodehavender hos nærtstående parter13.5235.3747.0758.4958.066
Andre tilgodehavender341153435258193
Værdipapirer00000
Likvide midler023948300
Omsætningsaktiver i alt17.48110.12610.78110.93810.418
Status balance26.23020.42722.73924.62323.526
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat12.4858.2428.5167.4627.269
Udbytte0000750
Øvrige reserver02.4642.4642.4642.464
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.48511.70611.98010.92611.483
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt13.48511.70611.98010.92611.483
Udskudt skat00000
Hensættelse651777889861854
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.6681.3032.0502.6831.135
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.6681.3032.0502.6831.135
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.56100756763
Selskabsskat0026947200
Varekreditorer6.2054.9304.9875.9586.954
Anden gæld1.6591.7112.5633.3912.137
Kortfristet gæld i alt10.4256.6417.81910.15210.054
Passiver i alt26.23020.42722.73924.62323.526

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte1821232830
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DELIKA ENGESVANG A/S

CVR-nr 16237574

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

DELIKA ENGESVANG A/S

CVR-nr: 16237574

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DELIKA ENGESVANG A/S

CVR-nr: 16237574

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger