Proff
Proff
Annonce

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr33585586
AdresseKirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste87.13260.54477.81587.35190.250
Personaleomkostninger-32.257-28.700-30.943-31.940-26.003
Afskrivninger-21.182-20.887-21.078-20.452-14.956
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat33.69310.95725.79434.95949.292
Finansielle indtægter8219030
Finansielle udgifter-1.615-249-178-201-187
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto001100
Finansielle poster netto-1.534-231-167-199-187
Ordinært resultat32.15910.72625.62734.76149.105
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat32.15910.72625.62734.76149.105
Skat af årets resultat-7.388-2.368-5.621-7.641-11.006
Årets resultat24.7718.35820.00627.12038.100

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.5792.4339751.2662.453
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.5792.4339751.2662.453
Grunde og bygninger26.80626.77727.90128.65630.464
Andre anlæg og driftsmidler43.54540.02546.22753.57851.017
Øvrige materielle anlægsaktiver0000150
Materielle anlægsaktiver i alt70.35166.80274.12882.23481.631
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender05.0834.4943.1992.869
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7.0180000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.0185.0834.4943.1992.869
Anlægsaktiver i alt81.94874.31879.59686.69986.952
Varebeholdninger469259213387396
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser376548492365249
Tilgodehavender hos nærtstående parter82.29385.87665.09458.232114.383
Andre tilgodehavender37633856075
Værdipapirer00000
Likvide midler3.854003.1276
Omsætningsaktiver i alt91.11790.10474.96163.540118.646
Status balance173.065164.421154.557150.238205.598
Selskabskapital502502502502502
Overført resultat121.97798.88091.66071.42744.014
Udbytte000073.000
Øvrige reserver3.5721.8987609871.280
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel126.051101.28092.92272.916118.796
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt126.051101.28092.92272.916118.796
Udskudt skat00000
Hensættelse3.6034.0724.2804.9515.601
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter005500
Langfristet gæld til banker000146496
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0055146496
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.5599.36716.30912.4627.523
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker018.4595.2809131.161
Selskabsskat7.8572.5756.2928.2919.647
Varekreditorer15.43814.12211.47211.52013.252
Anden gæld14.55614.54617.94739.86119.124
Kortfristet gæld i alt43.41159.06957.30172.22580.705
Passiver i alt173.065164.421154.557150.238205.598

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte142137144136131
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr 33585586

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr: 33585586

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr: 33585586

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger