Proff
Proff
Annonce
Annonce

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr33585586
AdresseKirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste60.54477.81587.35190.25087.692
Personaleomkostninger-28.700-30.943-31.940-26.003-25.221
Afskrivninger-20.887-21.078-20.452-14.956-12.811
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat10.95725.79434.95949.29249.660
Finansielle indtægter190305
Finansielle udgifter-249-178-201-187-118
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto011000
Finansielle poster netto-231-167-199-187-113
Ordinært resultat10.72625.62734.76149.10549.548
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.72625.62734.76149.10549.548
Skat af årets resultat-2.368-5.621-7.641-11.006-10.911
Årets resultat8.35820.00627.12038.10038.637

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000210
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.4339751.2662.4530
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.4339751.2662.453210
Grunde og bygninger26.77727.90128.65630.46430.153
Andre anlæg og driftsmidler40.02546.22753.57851.01734.027
Øvrige materielle anlægsaktiver0001500
Materielle anlægsaktiver i alt66.80274.12882.23481.63164.180
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender5.0834.4943.1992.8692.180
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.0834.4943.1992.8692.180
Anlægsaktiver i alt74.31879.59686.69986.95266.571
Varebeholdninger259213387396656
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser548492365249308
Tilgodehavender hos nærtstående parter85.87665.09458.232114.38363.931
Andre tilgodehavender3385607549
Værdipapirer00000
Likvide midler003.1276126
Omsætningsaktiver i alt90.10474.96163.540118.64668.024
Status balance164.421154.557150.238205.598134.595
Selskabskapital502502502502501
Overført resultat98.88091.66071.42744.01479.916
Udbytte00073.0000
Øvrige reserver1.8987609871.2800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel101.28092.92272.916118.79680.417
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt101.28092.92272.916118.79680.417
Udskudt skat00000
Hensættelse4.0724.2804.9515.6014.241
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter055000
Langfristet gæld til banker00146496854
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt055146496854
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.36716.30912.4627.5231.852
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker18.4595.2809131.16116.331
Selskabsskat2.5756.2928.2919.64711.520
Varekreditorer14.12211.47211.52013.2528.855
Anden gæld14.54617.94739.86119.12410.525
Kortfristet gæld i alt59.06957.30172.22580.70549.082
Passiver i alt164.421154.557150.238205.598134.595

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte13714413613145
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr 33585586

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr: 33585586

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DEKRA EQUIPMENT & SERVICES A/S

CVR-nr: 33585586

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger