Proff
Proff
Annonce

DAT-SCHAUB A/S

CVR-nr33353170
AdresseVesterbrogade 4 A 2, 1620 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.517.8391.591.9581.366.1871.300.0221.317.796
Vareforbrug1.018.3631.025.368907.156976.7771.089.665
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste499.476566.590459.031323.245228.131
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-101.980-113.977-109.072-81.625-99.098
Primært resultat397.496452.613349.959241.620129.033
Finansielle indtægter229.661206.924184.346207.771200.521
Finansielle udgifter-74.354-36.138-42.882-84.266-92.238
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto155.307170.786141.464123.505108.283
Ordinært resultat552.803623.399491.423365.125237.316
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat552.803623.399491.423365.125237.316
Skat af årets resultat-83.902-102.327-73.648-47.738-24.447
Årets resultat468.901521.072417.775317.387212.869

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill60.90969.31177.71286.11394.514
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt60.90969.31177.71286.11394.514
Grunde og bygninger46.50550.15154.25158.63591.333
Andre anlæg og driftsmidler12.96714.81920.04319.50328.201
Øvrige materielle anlægsaktiver41.33245.83448.32652.7572.452
Materielle anlægsaktiver i alt100.804110.804122.620130.895121.986
Kapitalandele723.480681.137677.137630.290636.050
Langfristede tilgodehavender00136.768191.347207.734
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt723.480681.137813.905821.637843.784
Anlægsaktiver i alt885.193861.2521.014.2371.038.6451.060.284
Varebeholdninger408.498357.028282.419247.636219.347
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser79.42570.40780.35284.06755.095
Tilgodehavender hos nærtstående parter495.056641.189432.650394.843531.220
Andre tilgodehavender26.78446.05750.08124.3534.793
Værdipapirer00000
Likvide midler36465996119
Omsætningsaktiver i alt1.011.3571.116.630846.831753.021813.289
Status balance1.896.5501.977.8821.861.0681.791.6661.873.573
Selskabskapital50.73950.73950.73950.73950.739
Overført resultat420.895451.994430.922463.147445.760
Udbytte500.000500.000450.000300.000200.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel971.6341.002.733931.661813.886696.499
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt971.6341.002.733931.661813.886696.499
Udskudt skat00000
Hensættelse--01296.118
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter650.000650.000650.00000
Anden langfristet gæld34.03738.60943.56541.6780
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000650.000
Langfristet gæld i alt684.037688.609693.56541.678650.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter50.17286.84675.01477.246358.030
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker32057.24161.723
Selskabsskat86.824102.45678.45050.41323.130
Varekreditorer56.87552.80433.84031.55737.884
Anden gæld47.00544.43248.53847.14140.189
Kortfristet gæld i alt240.879286.540235.842935.973520.956
Passiver i alt1.896.5501.977.8821.861.0681.791.6661.873.573

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte561567527512531
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DAT-SCHAUB A/S

CVR-nr 33353170

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

DAT-SCHAUB A/S

CVR-nr: 33353170

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DAT-SCHAUB A/S

CVR-nr: 33353170

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger