Proff
Proff
Annonce

DARESCO A/S

CVR-nr10152585
AdresseIslandsgade 38, 4690 Haslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062018-12
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1431.7621.8952.5072.167
Personaleomkostninger0-302-451-1.631-1.495
Afskrivninger000-90-119
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.1431.4601.444786554
Finansielle indtægter055116328
Finansielle udgifter-49-43-25-39-22
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto580000
Finansielle poster netto812-14246
Ordinært resultat1.1511.4711.430811560
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1511.4711.430811560
Skat af årets resultat-253-324-315-180-124
Årets resultat8981.1481.115631436

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000024
Immaterielle anlægsaktiver i alt000024
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler0000394
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0000394
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender000033
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt000033
Anlægsaktiver i alt0000451
Varebeholdninger0000197
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.3541.7841.4341.162695
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.1671.6098545080
Andre tilgodehavender9623913760
Værdipapirer00000
Likvide midler2580191753605
Omsætningsaktiver i alt2.8753.7822.6162.4301.526
Status balance2.8753.7822.6162.4301.976
Selskabskapital532532532532532
Overført resultat429428380365325
Udbytte8971.1001.100500600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8572.0592.0121.3961.456
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8572.0592.0121.3961.456
Udskudt skat00000
Hensættelse---015
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3273140090
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0318000
Selskabsskat2523233141690
Varekreditorer2746052653442
Anden gæld165163264330373
Kortfristet gæld i alt1.0181.7236041.033506
Passiver i alt2.8753.7822.6162.4301.976

ANDET

2023-062022-062021-062020-062018-12
Antal ansatte01112
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DARESCO A/S

CVR-nr 10152585

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DARESCO A/S

CVR-nr: 10152585

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DARESCO A/S

CVR-nr: 10152585

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger