Proff
Proff
Annonce

DANSK VVS & TAGTEKNIK ApS

CVR-nr28503091
AdresseDuevej 1, 3650 Ølstykke

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1529789081.1621.196
Personaleomkostninger-766-746-896-1.116-1.127
Afskrivninger-11-17-5-5-5
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat37421664064
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-4-7-6-8-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4-7-6-8-4
Ordinært resultat37020903260
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat37020903260
Skat af årets resultat-83-14000
Årets resultat28819503260

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler233451116
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt233451116
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1515153131
Finansielle anlægsaktiver i alt1515153131
Anlægsaktiver i alt3849204247
Varebeholdninger8881616
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser33172120260500
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender000012
Værdipapirer00000
Likvide midler718607367488127
Omsætningsaktiver i alt1.057688524796681
Status balance1.095737544838728
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat457291166166134
Udbytte12270000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel704486291291259
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt704486291291259
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat9714000
Varekreditorer1527596143203
Anden gæld143162157403266
Kortfristet gæld i alt391251253547469
Passiver i alt1.095737544838728

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK VVS & TAGTEKNIK ApS

CVR-nr 28503091

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK VVS & TAGTEKNIK ApS

CVR-nr: 28503091

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK VVS & TAGTEKNIK ApS

CVR-nr: 28503091

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger