Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr19472698
AdresseNavervænget 9, 4000 Roskilde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.3629.62218.22721.35316.672
Personaleomkostninger-9.056-6.759-7.84500
Afskrivninger-1.847-635-66300
Kapacitetsomkostninger000-6.920-6.203
Primært resultat3.4592.2289.72014.43310.469
Finansielle indtægter00032
Finansielle udgifter-467-265-164-165-36
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-467-265-164-162-33
Ordinært resultat2.9921.9629.55614.27110.436
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.9921.9629.55614.27110.436
Skat af årets resultat-813-449-1.976-3.235-2.311
Årets resultat2.1791.5137.58011.0378.125

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger21.82217.6298.6822.1882.229
Andre anlæg og driftsmidler19.87321.1034.2571.6992.414
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt41.69438.73212.9393.8884.643
Kapitalandele0001817
Langfristede tilgodehavender12412412400
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00010775
Finansielle anlægsaktiver i alt12412412412492
Anlægsaktiver i alt41.81838.85613.0634.0124.734
Varebeholdninger2.084563693617419
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14.3448.5754.73711.19810.036
Tilgodehavender hos nærtstående parter0068200
Andre tilgodehavender1.13062711756883
Værdipapirer00000
Likvide midler2.7701.28412.05621.0037.520
Omsætningsaktiver i alt20.32911.04818.28532.94118.912
Status balance62.14849.90431.34836.95223.646
Selskabskapital956956956956956
Overført resultat27.24525.06523.55215.97211.936
Udbytte0007.0003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.20126.02124.50823.92815.892
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.20126.02124.50823.92815.892
Udskudt skat00000
Hensættelse2.0741.4562.8191.7473.475
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter9.00010.200000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter7.4353.994000
Anden langfristet gæld0002840
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.43514.19402840
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.2351.96001.689768
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.2001.200000
Selskabsskat53734213.3010
Varekreditorer5.4042.6742.2573.0832.409
Anden gæld01.6641.7442.9201.102
Kortfristet gæld i alt15.4398.2324.02210.9934.280
Passiver i alt62.14849.90431.34836.95223.646

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1511151413
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr 19472698

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr: 19472698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr: 19472698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger