Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr19472698
AdresseNavervænget 9, 4000 Roskilde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22.65214.3629.62218.22721.353
Personaleomkostninger-8.797-9.056-6.759-7.8450
Afskrivninger-1.774-1.847-635-6630
Kapacitetsomkostninger0000-6.920
Primært resultat12.0813.4592.2289.72014.433
Finansielle indtægter6650003
Finansielle udgifter-752-467-265-164-165
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-86-467-265-164-162
Ordinært resultat11.9952.9921.9629.55614.271
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11.9952.9921.9629.55614.271
Skat af årets resultat-2.541-813-449-1.976-3.235
Årets resultat9.4542.1791.5137.58011.037

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger22.20821.82217.6298.6822.188
Andre anlæg og driftsmidler19.76319.87321.1034.2571.699
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt41.97141.69438.73212.9393.888
Kapitalandele000018
Langfristede tilgodehavender541241241240
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000107
Finansielle anlægsaktiver i alt54124124124124
Anlægsaktiver i alt42.02541.81838.85613.0634.012
Varebeholdninger2.2652.084563693617
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12.24114.3448.5754.73711.198
Tilgodehavender hos nærtstående parter0006820
Andre tilgodehavender1721.13062711756
Værdipapirer00000
Likvide midler6.2882.7701.28412.05621.003
Omsætningsaktiver i alt21.18920.32911.04818.28532.941
Status balance63.21462.14849.90431.34836.952
Selskabskapital956956956956956
Overført resultat36.69827.24525.06523.55215.972
Udbytte00007.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37.65428.20126.02124.50823.928
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt37.65428.20126.02124.50823.928
Udskudt skat00000
Hensættelse2.2562.0741.4562.8191.747
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter09.00010.20000
Langfristet gæld til banker7.8000000
Langfristet gæld til nærtstående parter2.0537.4353.99400
Anden langfristet gæld0000284
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.85316.43514.1940284
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.8765.2351.96001.689
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.2001.2001.20000
Selskabsskat73053734213.301
Varekreditorer3.6115.4042.6742.2573.083
Anden gæld001.6641.7442.920
Kortfristet gæld i alt13.45015.4398.2324.02210.993
Passiver i alt63.21462.14849.90431.34836.952

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1415111514
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr 19472698

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr: 19472698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK STØBEASFALT ApS

CVR-nr: 19472698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger