Proff
Proff
Annonce

DANSK SOLVARME ApS

CVR-nr30564294
AdresseHjørringvej 184, 9400 Nørresundby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1723775453-101
Personaleomkostninger00-1800
Afskrivninger-600-19-19
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1773773634-120
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-20-29-67-58-63
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-20-28-67-58-63
Ordinært resultat-1978669-24-183
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1978669-24-183
Skat af årets resultat42-18-95240
Årets resultat-155-10574-22-143

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger0001.8601.839
Andre anlæg og driftsmidler280000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28001.8601.839
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt28001.8601.839
Varebeholdninger226299413413374
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser52222950762
Tilgodehavender hos nærtstående parter000889886
Andre tilgodehavender4502.8003939
Værdipapirer00000
Likvide midler52301900
Omsætningsaktiver i alt3758213.2311.3912.061
Status balance4038213.2313.2513.900
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat144-101-91-665-644
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2692434-540-519
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2692434-540-519
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0001.5931.604
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.5931.604
Kortfristet gæld til nærtstående parter845844061.2161.738
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2901.005859952
Selskabsskat0185600
Varekreditorer221811021849
Anden gæld0151.62710676
Kortfristet gæld i alt1347983.1972.1982.815
Passiver i alt4038213.2313.2513.900

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte--0--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK SOLVARME ApS

CVR-nr 30564294

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

DANSK SOLVARME ApS

CVR-nr: 30564294

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK SOLVARME ApS

CVR-nr: 30564294

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger