Proff
Proff
Annonce

DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr29919801
AdresseNdr.Ringgade 74, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----23.121
Vareforbrug00004.660
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste17.76017.18416.98016.95618.460
Personaleomkostninger-15.100-13.942-13.801-14.664-15.319
Afskrivninger-105-361-499-443-453
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.5542.8812.6801.8502.689
Finansielle indtægter122107110173105
Finansielle udgifter-125-77-45-79-144
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto151.618855354-74
Finansielle poster netto121.647920448-113
Ordinært resultat2.5674.5293.6002.2982.576
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.5674.5293.6002.2982.576
Skat af årets resultat-562-642-605-428-585
Årets resultat2.0043.8872.9951.8701.991

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill125146411682862
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt125146411682862
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler186100144322401
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt186100144322401
Kapitalandele1185.6172.6441.789735
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver694634619618614
Finansielle anlægsaktiver i alt8126.2513.2632.4071.349
Anlægsaktiver i alt1.1236.4973.8193.4112.612
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.4243.1392.6604.1574.608
Tilgodehavender hos nærtstående parter1722.4842.6851991.243
Andre tilgodehavender401.6098320
Værdipapirer00000
Likvide midler2.4714535471.14127
Omsætningsaktiver i alt6.1226.17611.2058.7008.158
Status balance7.24512.67311.3509.0228.560
Selskabskapital5005001.6001.6001.600
Overført resultat642189450391
Udbytte1.4004.2002.9502.2611.600
Øvrige reserver02.798000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5427.6874.5953.8613.591
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.5427.6874.5953.8613.591
Udskudt skat00000
Hensættelse217236267385409
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter031057000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000477
Selskabsskat3861.056902652440
Varekreditorer353332154269195
Anden gæld3.7473.0524.8623.8553.448
Kortfristet gæld i alt4.4864.7496.4884.7764.559
Passiver i alt7.24512.67311.3509.0228.560

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte2525272727
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr 29919801

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr: 29919801

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr: 29919801

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger