Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr28853343
AdresseKalundborgvej 133, 4300 Holbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-29.13727.07521.50017.601
Vareforbrug05.6715.7124.5524.238
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste25.02323.48621.36816.94913.364
Personaleomkostninger-21.967-20.256-17.727-13.364-10.634
Afskrivninger-682-719-714-540-491
Kapacitetsomkostninger-925-52-150-51-5
Primært resultat1.4502.4592.7772.9942.234
Finansielle indtægter26022410766104
Finansielle udgifter-400-286-268-197-197
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto49136100
Finansielle poster netto-90-49-100-131-93
Ordinært resultat1.3592.4102.6762.8632.141
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3592.4102.6762.8632.141
Skat af årets resultat00000
Årets resultat1.3592.4102.6762.8632.141

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3.9474.4494.7555.2482.434
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.9474.4494.7555.2482.434
Grunde og bygninger2.622228262331244
Andre anlæg og driftsmidler1.126855586468442
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.7481.083848799686
Kapitalandele17312411150133
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver855406402400356
Finansielle anlægsaktiver i alt1.028530512450489
Anlægsaktiver i alt8.7236.0636.1156.4983.609
Varebeholdninger05500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.9679.7789.5428.1655.799
Tilgodehavender hos nærtstående parter00001
Andre tilgodehavender45610615675107
Værdipapirer00000
Likvide midler111111
Omsætningsaktiver i alt10.71010.1729.99714.2879.057
Status balance19.43216.23516.11215.0869.743
Selskabskapital635635635635635
Overført resultat2.3652.3652.1651.8651.065
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.0003.0002.8002.5001.700
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.0003.0002.8002.5001.700
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1.2571.5752.0161.6911.858
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.09800756249
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.3551.5752.0162.4472.108
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.8897.0085.3905.2474.077
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.0241.6921.5301.7950
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.586385436372264
Anden gæld1.6611.3792.8551.819786
Kortfristet gæld i alt14.07711.66011.2969.2355.127
Passiver i alt19.43216.23516.11215.0869.743

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte000021
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 28853343

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 28853343

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 28853343

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger