Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a.

CVR-nr15275413
AdresseLangagervej 60, 2600 Glostrup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-102021-102020-102019-102018-10
Startdato

01.11.2021

01.11.2020

01.11.2019

01.11.2018

01.11.2017

Sluttdato

31.10.2022

31.10.2021

31.10.2020

31.10.2019

31.10.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning68.574171.644174.512360.611398.616
Vareforbrug132.642118.834203.855240.813297.091
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste65.882108.44384.659230.701233.939
Personaleomkostninger-63.231-76.926-118.039-191.181-195.801
Afskrivninger-28.628-41.561-38.238-48.860-49.181
Kapacitetsomkostninger000-7.1260
Primært resultat-25.977-10.044-71.618-16.466-11.043
Finansielle indtægter18.03164.08579.782115.966105.488
Finansielle udgifter-20.521-48.685-48.719-65.809-50.905
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-28.16036.786-62.618-10.358-38.846
Finansielle poster netto-30.65052.186-31.55539.79915.737
Ordinært resultat-56.62742.142-103.17323.38524.117
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-56.62742.142-103.17323.38524.117
Skat af årets resultat-5.297-4.557-1.919-7.180-6.868
Årets resultat-61.92437.585-105.09216.20517.249

BALANCEREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger435.365435.365435.365434.179452.319
Andre anlæg og driftsmidler34.96963.597103.44971.276100.880
Øvrige materielle anlægsaktiver0066453.62834.789
Materielle anlægsaktiver i alt470.334498.962539.478559.083587.988
Kapitalandele66.11394.27154.120194.900453.548
Langfristede tilgodehavender06844830432.223
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt66.11394.33954.568195.204485.771
Anlægsaktiver i alt536.447593.301594.046754.2871.073.759
Varebeholdninger29.70045.29957.17877.44379.325
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser357.889470.046801.353792.458733.132
Tilgodehavender hos nærtstående parter34.96060.7211.026.629747.8531.068.836
Andre tilgodehavender214.49543.26196.89348.21450.848
Værdipapirer00000
Likvide midler125.2492.4663.6546.9543.580
Omsætningsaktiver i alt847.824699.8112.040.8051.684.0681.943.187
Status balance1.384.2711.293.1122.634.8512.438.3553.016.946
Selskabskapital00000
Overført resultat827.742895.393869.8581.037.5581.095.958
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel827.742895.393869.8581.037.5581.095.958
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt827.742895.393869.8581.037.5581.095.958
Udskudt skat00000
Hensættelse---00
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter210.419216.719224.616232.203240.418
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.60113.75011.1421.5411.566
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)61.2560000
Langfristet gæld i alt223.023230.469235.758233.744241.984
Kortfristet gæld til nærtstående parter49.62350.6979621.3038.116
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter6.58160.797000
Kortfristet gæld til banker123.55638.3471.318.131600.939943.156
Selskabsskat3.0137487.9206.9073.138
Varekreditorer14.4790160.676499.499669.595
Anden gæld08.6777.8788.1697.905
Kortfristet gæld i alt333.506167.2501.529.2351.167.0531.679.004
Passiver i alt1.384.2711.293.1122.634.8512.438.3553.016.946

ANDET

2022-102021-102020-102019-102018-10
Antal ansatte112222346424480
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a.

CVR-nr 15275413

Årsrapport 01.11.2021 (PDF)

Periode: 01.11.2021 - 31.10.2022

Årsrapport 01.11.2020 (PDF)

Periode: 01.11.2020 - 31.10.2021

Årsrapport 01.11.2019 (PDF)

Periode: 01.11.2019 - 31.10.2020

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 31.10.2019

Årsrapport 01.11.2017 (PDF)

Periode: 01.11.2017 - 31.10.2018

Kreditrapport

DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a.

CVR-nr: 15275413

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a.

CVR-nr: 15275413

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger