Proff
Proff

Dansk Overpumpning A/S

CVR-nr30518578
AdresseKongstedvej 6-10, 4200 Slagelse

Alt inden for Overpumpning, dieselpumper, selvansugende el-pumper installeret med SRO, transmissioner og rørballoner. Køb og salg af pumper indenfor brands som AEONPUMP og Solidpump. 


Ansvarlig samarbejdspartner

Vision med verdensmål i fokus
 
Vi arbejder aktivt med de 17 Verdensmål hos Dansk Overpumpning.
Dette ses gennem det ansvar, vi tager ud fra vores certificeringer og bæredygtige handlinger.

Vi er en virksomhed der tager ære i samfundsansvar gennem vores miljø certificeringer og arbejde med FN’s Verdensmål. Et ansvar der på længere sigt sikrer bedre forhold, ikke blot for vores kunder, men for alle.

 
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Gennem vores SGS 18001 certificering dokumenterer, vi at tage ansvar for vores medarbejdere. Vi sikrer at vores medarbejdere, arbejder under ordnede forhold, der mindsker arbejdsulykker og har nødplaner skulle der opstå en nødsituation. Desuden sørger vi for, at vores medarbejdere udvikler sig kontinuerligt med faglig kompetencesparring og træning. Derved sikres der overordnet et godt arbejdsmiljø med styr på processer, roller samt risici.

 
Ansvarligt forbrug og produktion
Ved vores ISO 14001 certificering for aktiv miljøledelse, har vi gennemgået vores virksomhed og oprettet en miljøpolitik. herigennem reducerer vi affald og forbedrer energieffektiviteten i vores services. Desuden har vi kontrol over vores omkostninger i forhold, til at spare på energi og materialer. Derved bliver kun det mest nødvendige brugt, når vi skal ud til vores kunder.

 
Klimaindsats
Dansk Overpumpning A/S tilbyder produkter med IE3 motor. Denne form for motor er bygget til at holde længere. Motoren har større energibesparelser der giver lavere drift omkostninger og i sidste ende har en nedsat CO2 påvirkning som er mere klimavenligt. Gennem vores miljøledelsescertificering forpligtiger vi os, til at begrænse vores miljøpåvirkning, og vi har gennemgået virksomheden for at spare energi og materialer.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.6073.0121.3112.6114.647
Personaleomkostninger-1.436-445-778-421-1.509
Afskrivninger-1.182-1.435-3.625-1.943-1.506
Kapacitetsomkostninger-222-410-1190
Primært resultat7671.090-3.0921281.632
Finansielle indtægter7254433754
Finansielle udgifter-293-413-559-1.835-190
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-1.2320
Finansielle poster netto-221-358-516-3.031-136
Ordinært resultat545732-3.608-1.6701.497
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat545732-3.608-1.6701.497
Skat af årets resultat-131-17479283-344
Årets resultat414558-2.816-1.5861.153

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00838107
Andre anlæg og driftsmidler2.1523.2825.7099.9378.930
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.1523.2825.7169.9759.037
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2.1523.2825.7169.9759.037
Varebeholdninger6315600135188
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1461.099750356806
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.5212.4932.4451.1452.865
Andre tilgodehavender062746444065
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt5.3014.7793.6642.4424.134
Status balance7.4538.0619.38112.41713.171
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.243-159-7182.099903
Udbytte1.9120002.863
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.143341-2182.5994.266
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.143341-2182.5994.266
Udskudt skat00000
Hensættelse272227166577592
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6521.2021.6342.7603.168
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6521.2021.6342.7603.168
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.0043.8533.069681519
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7551.0452.0762.4841.467
Selskabsskat8711300270
Varekreditorer577389172730557
Anden gæld9638902.4812.5862.331
Kortfristet gæld i alt3.3876.2907.7986.4815.145
Passiver i alt7.4538.0619.38112.41713.171

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte21212
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dansk Overpumpning A/S

CVR-nr 30518578

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Dansk Overpumpning A/S

CVR-nr: 30518578

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7043856

Firmaets links


Certificeringer

SELLIHCA QUALIFIED - Med kvalificeringen Sellicha dokumenterer Dansk Overpumpning, at man lever op til de nordiske forsyningsselskabers strenge kvalitetskrav.
SELLIHCA QUALIFIED - Med kvalificeringen Sellicha dokumenterer Dansk Overpumpning, at man lever op til de nordiske forsyningsselskabers strenge kvalitetskrav.
OHSAS 18001 - Vi går op i et sundt og en sikker arbejdsplads og implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem er et krav i mange lande. OHSAS 18001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer.
OHSAS 18001 - Vi går op i et sundt og en sikker arbejdsplads og implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem er et krav i mange lande. OHSAS 18001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer.
ISO 14001. - Er en international accepteret standard, som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse, som kan anvendes til enhver organisationstype i enhver industri. Indholdsmæssigt er ISO 14001 bygget op over standarden for miljøledelse OHSAS 18001.
ISO 14001. - Er en international accepteret standard, som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse, som kan anvendes til enhver organisationstype i enhver industri. Indholdsmæssigt er ISO 14001 bygget op over standarden for miljøledelse OHSAS 18001.

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Du kan kontakte os 24-7-365. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig med at løse din pumpeopgave. Døgnservice Telefon +45 70 12 00 14

Kreditrapport

Dansk Overpumpning A/S

CVR-nr: 30518578

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger