Proff
Proff
Annonce

DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.

CVR-nr24246930
AdresseBallesvej 2, 7000 Fredericia

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning17.413.00019.430.00014.793.00013.203.00013.046.833
Vareforbrug15.958.00017.989.00013.450.00011.948.00011.802.414
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.455.0001.441.0001.343.0001.255.0001.244.419
Personaleomkostninger-298.000-300.000-256.000-235.000-193.012
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-951.000-1.009.000-947.000-956.000-918.548
Primært resultat244.000283.000201.000116.000179.802
Finansielle indtægter16.00013.0001.0005.0002.302
Finansielle udgifter-320.000-137.000-133.000-147.000-163.911
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto596.000688.000512.000479.000341.352
Finansielle poster netto292.000564.000380.000337.000179.743
Ordinært resultat536.000847.000581.000453.000359.545
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat536.000847.000581.000453.000359.545
Skat af årets resultat-10.000-8.000-5.000-16.000-9.000
Årets resultat526.000839.000576.000437.000350.545

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver420.000000198.309
Immaterielle anlægsaktiver i alt420.000333.000304.000260.000198.309
Grunde og bygninger00001.589.881
Andre anlæg og driftsmidler3.005.000000623.934
Øvrige materielle anlægsaktiver0000700.067
Materielle anlægsaktiver i alt3.005.0003.077.0003.221.0003.260.0002.913.882
Kapitalandele7.487.0007.181.0006.455.0005.843.0005.402.832
Langfristede tilgodehavender56.00034.00012.00012.0007.060
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver710.000326.00000180.934
Finansielle anlægsaktiver i alt8.253.0007.541.0006.467.0005.855.0005.590.826
Anlægsaktiver i alt11.678.00010.951.0009.992.0009.375.0008.703.017
Varebeholdninger1.653.0001.612.0001.155.000952.0001.244.942
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser345.000561.000359.000350.000348.525
Tilgodehavender hos nærtstående parter94.00079.000193.00067.00071.916
Andre tilgodehavender155.000720.00047.0008.00044.471
Værdipapirer136.0000819.00089.00030.947
Likvide midler12.0007.0004.00055.00026.875
Omsætningsaktiver i alt2.539.0003.161.0002.673.0001.628.0001.900.734
Status balance14.217.00014.112.00012.665.00011.003.00010.603.751
Selskabskapital1.590.0001.472.0001.353.0001.264.0001.202.587
Overført resultat1.887.0001.919.0002.084.0002.145.0001.976.200
Udbytte184.000252.000173.000135.000108.000
Øvrige reserver2.184.0001.834.000925.000257.000319.416
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.845.0005.477.0004.535.0003.801.0003.606.203
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.845.0005.477.0004.535.0003.801.0003.606.203
Udskudt skat00000
Hensættelse57.00046.00047.00047.00045.155
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker2.296.0000409.0000861.027
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld760.0001.287.000890.0001.762.000596.284
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.056.0001.287.0001.299.0001.762.0001.502.466
Kortfristet gæld til nærtstående parter204.000418.000267.000410.0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.486.00001.328.000226.000495.211
Selskabsskat36.000033.00025.000206.564
Varekreditorer3.069.0004.133.0004.584.0004.200.0004.329.020
Anden gæld464.0002.751.000572.000532.000464.287
Kortfristet gæld i alt5.259.0007.302.0006.785.0005.393.0005.495.082
Passiver i alt14.217.00014.112.00012.665.00011.003.00010.603.751

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.0331.041000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.

CVR-nr 24246930

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.

CVR-nr: 24246930

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.

CVR-nr: 24246930

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger