Proff
Proff
Annonce

DANSK BETON RENOVERING ApS

CVR-nr35812326
AdresseVilhelmsro 426, 3480 Fredensborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.2911.1782.3451.9571.746
Personaleomkostninger-2.187-2.034-1.760-2.156-1.592
Afskrivninger-36-26-36-60-77
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat68-881548-25977
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-47-19-31-7-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-47-19-31-7-10
Ordinært resultat20-899518-26667
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20-899518-26667
Skat af årets resultat0-22-12058-16
Årets resultat20-922398-20851

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler147575389115
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt147575389115
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt147575389115
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7307121.394914739
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1610679428
Værdipapirer00000
Likvide midler7321514565
Omsætningsaktiver i alt8309611.6471.070844
Status balance9771.0181.7001.159959
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-614-634288-11098
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-564-584338-60148
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-564-584338-60148
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1941943988
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat06648011
Varekreditorer722823922739308
Anden gæld0519353473485
Kortfristet gæld i alt1.5401.6021.3621.219812
Passiver i alt9771.0181.7001.159959

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte5545-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK BETON RENOVERING ApS

CVR-nr 35812326

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

DANSK BETON RENOVERING ApS

CVR-nr: 35812326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK BETON RENOVERING ApS

CVR-nr: 35812326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger