Proff
Proff
Annonce
Annonce

Dansk Avis Omdeling A/S

CVR-nr26063892
AdresseIslandsvej 1, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning742.600791.130707.349541.309504.478
Vareforbrug467.298478.762376.343240.649205.057
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste281.000331.035331.006300.661299.421
Personaleomkostninger-309.782-315.206-315.538-285.397-277.293
Afskrivninger-7.608-697-2.075-2.295-1.580
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-36.40015.13213.39312.96820.548
Finansielle indtægter1.5595.2591.8485.5242.705
Finansielle udgifter-11.779-686-669-132-4.352
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-13.5940000
Finansielle poster netto-23.8144.5721.1795.392-1.647
Ordinært resultat-60.17919.70414.57218.36018.902
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-60.17919.70414.57218.36018.902
Skat af årets resultat10.174-4.336-3.221-4.069-4.173
Årets resultat-50.00015.36811.35114.29014.729

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger54.58625131400
Andre anlæg og driftsmidler36.3333.7965.7393.5213.464
Øvrige materielle anlægsaktiver064.953000
Materielle anlægsaktiver i alt90.92069.0006.0533.5213.464
Kapitalandele71.8060000
Langfristede tilgodehavender10.6940000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.1763.4333.2763.3073.276
Finansielle anlægsaktiver i alt85.6763.4333.2763.3073.276
Anlægsaktiver i alt176.59672.4339.3296.8286.740
Varebeholdninger8552.667000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser84.44080.49678.94344.50336.267
Tilgodehavender hos nærtstående parter16.6730022.35417.842
Andre tilgodehavender16.15131.89814.6355.29212.643
Værdipapirer50.26374.27989.35988.32173.423
Likvide midler1001.163666187156
Omsætningsaktiver i alt170.246192.793186.915160.904140.351
Status balance346.800265.225196.244167.732147.091
Selskabskapital15.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat161.15765.76150.39339.04324.752
Udbytte00008.000
Øvrige reserver5.3030000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel181.50075.76160.39349.04342.752
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt181.50075.76160.39349.04342.752
Udskudt skat00004.363
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter33.8210000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld27.25728.5325.8311.6170
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt61.07928.5325.8311.6174.363
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000374
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter1.9240000
Kortfristet gæld til banker15.16457.84115.89633.9230
Selskabsskat02.17102.4900
Varekreditorer38.88354.53442.03124.25930.503
Anden gæld48.33246.38772.09456.40064.824
Kortfristet gæld i alt104.303160.933130.020117.073104.339
Passiver i alt346.842265.225196.244167.732147.091

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte725779758727725

Hent gratis årsrapporter

Dansk Avis Omdeling A/S

CVR-nr 26063892

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Dansk Avis Omdeling A/S

CVR-nr: 26063892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Dansk Avis Omdeling A/S

CVR-nr: 26063892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger