Proff
Proff
Annonce

DANFOSS POWER SOLUTIONS ApS

CVR-nr25814363
AdresseNordborgvej 81, 6430 Nordborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.585.6843.622.7183.291.0212.580.6812.787.971
Vareforbrug2.945.4602.965.7182.635.0942.097.8112.313.959
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste771.419798.707804.540592.147612.966
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-159.311-156.673-104.439-73.043-78.068
Primært resultat480.913500.327551.488409.827395.944
Finansielle indtægter16.7915.5493.8803.154153
Finansielle udgifter-4.187-4.103-479-1.482-879
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto12.6041.4463.4011.672-726
Ordinært resultat493.517501.773584.638411.499395.218
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat493.517501.773584.638411.499395.218
Skat af årets resultat-105.314-101.928-123.164-83.327-86.828
Årets resultat388.203399.845461.474328.172308.390

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill08.40116.80325.20533.607
Øvrige immaterielle anlægsaktiver554778827921.611
Immaterielle anlægsaktiver i alt5549.17916.88525.99735.218
Grunde og bygninger7488369371.0381.139
Andre anlæg og driftsmidler311.231248.446193.423189.306184.743
Øvrige materielle anlægsaktiver93.850139.031135.25486.10793.535
Materielle anlægsaktiver i alt405.829388.313329.614276.451279.417
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt406.383397.492346.499302.448314.635
Varebeholdninger311.235321.526311.958197.688205.334
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser215.911202.058182.254146.892123.612
Tilgodehavender hos nærtstående parter375.369348.556477.330750.069463.416
Andre tilgodehavender36.54539.59546.57519.85228.120
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt945.820916.2231.023.8141.118.574823.815
Status balance1.352.2031.313.7151.370.3131.421.0221.138.450
Selskabskapital231.000231.000231.000231.000231.000
Overført resultat4.8464.8464.8464.846326.314
Udbytte388.203399.845461.474649.6400
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel624.049635.691697.320885.486557.314
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt624.049635.691697.320885.486557.314
Udskudt skat00000
Hensættelse31.84532.10432.33531.81031.435
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld79.43372.52072.01064.70130.669
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt79.43372.52072.01064.70130.669
Kortfristet gæld til nærtstående parter18.68524.62934.07197.730129.239
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer447.183410.433405.979244.351275.912
Anden gæld151.008138.338128.59896.944113.881
Kortfristet gæld i alt616.876573.400568.648439.025519.032
Passiver i alt1.352.2031.313.7151.370.3131.421.0221.138.450

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.1461.1501.0279871.043
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANFOSS POWER SOLUTIONS ApS

CVR-nr 25814363

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANFOSS POWER SOLUTIONS ApS

CVR-nr: 25814363

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANFOSS POWER SOLUTIONS ApS

CVR-nr: 25814363

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger