Proff
Proff
Annonce

DANEPORK A/S

CVR-nr13222495
AdresseTørskindvej 19, 7183 Randbøl

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.504.6351.099.067839.579805.815528.863
Vareforbrug1.231.078953.719653.183667.502424.448
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste279.969179.534188.576142.507117.085
Personaleomkostninger-154.110-141.428-110.153-89.713-72.440
Afskrivninger-36.033-28.216-15.493-15.807-14.845
Kapacitetsomkostninger-82-17-1.536-123-621
Primært resultat89.7449.87261.39436.86429.180
Finansielle indtægter45860011
Finansielle udgifter-18.159-8.088-4.010-4.377-4.450
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3171912985411.163
Finansielle poster netto-17.798-7.811-3.712-3.836-3.275
Ordinært resultat71.9462.06157.68233.02825.905
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat71.9462.06157.68233.02825.905
Skat af årets resultat-15.663-298-12.617-7.290-5.751
Årets resultat56.2841.76245.06525.73820.153

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00001.739
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00001.739
Grunde og bygninger236.051192.25398.447101.92387.512
Andre anlæg og driftsmidler299.169254.932109.84790.24673.218
Øvrige materielle anlægsaktiver50035.41281.5452.33610.298
Materielle anlægsaktiver i alt535.721482.598289.839194.505171.028
Kapitalandele00001.807
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00001.807
Anlægsaktiver i alt535.721482.598289.839194.505174.574
Varebeholdninger63.91958.48924.30422.12420.026
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser182.299159.27096.77698.31586.593
Tilgodehavender hos nærtstående parter16.33818.28122.38725.98336.058
Andre tilgodehavender12.2812.1565.22774694
Værdipapirer00000
Likvide midler38211337
Omsætningsaktiver i alt283.442246.885154.811152.715148.825
Status balance819.163729.483444.650347.220323.399
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat189.876136.592137.830116.76698.246
Udbytte3.0003.00024.00010.0000
Øvrige reserver1.9071.73274901.807
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel195.283141.824163.080127.266100.552
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt195.283141.824163.080127.266100.552
Udskudt skat00000
Hensættelse18.9786.7336.1575.5444.474
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter40.58843.15010.83511.65212.560
Langfristet gæld til banker20.99712.57618.09523.63829.151
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld197.017167.44175.55461.46247.289
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt258.602223.167104.48496.75188.999
Kortfristet gæld til nærtstående parter00003.537
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker213.997218.62871.42734.85770.860
Selskabsskat00000
Varekreditorer73.78595.38565.05342.82731.572
Anden gæld58.51843.74634.44939.97523.404
Kortfristet gæld i alt346.300357.759170.929117.659129.373
Passiver i alt819.163729.483444.650347.220323.399

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte290250201185166
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANEPORK A/S

CVR-nr 13222495

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

DANEPORK A/S

CVR-nr: 13222495

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANEPORK A/S

CVR-nr: 13222495

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger