Proff
Proff
Annonce
Annonce

Danbox Living ApS

CVR-nr39069814
AdresseNiels P Thomsens Vej 6, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

05.11.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.2807.2633.333855-1.420
Personaleomkostninger-9.582-6.931-2.986-1.754-1.099
Afskrivninger-220-186-140-71-54
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-7.522147207-969-2.574
Finansielle indtægter014000
Finansielle udgifter-135-100-30-70-46
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-81-14-143-151-35
Finansielle poster netto-217-99-173-221-81
Ordinært resultat-7.7394834-1.191-2.655
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-7.7394834-1.191-2.655
Skat af årets resultat-613-13-7262584
Årets resultat-8.3523527-929-2.071

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2481181559621
Immaterielle anlægsaktiver i alt2481181559621
Grunde og bygninger218223274230108
Andre anlæg og driftsmidler128206146146138
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt346429420377245
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9696969696
Finansielle anlægsaktiver i alt9696969696
Anlægsaktiver i alt690643671569362
Varebeholdninger1.2211.7276942.3501.985
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.0484.136936889725
Tilgodehavender hos nærtstående parter13500078
Andre tilgodehavender7191.4447767681.058
Værdipapirer00000
Likvide midler2550000
Omsætningsaktiver i alt4.4147.5472.4754.0753.913
Status balance5.1048.1903.1464.6444.275
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-8.733-381-2.972-3.000-2.071
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-8.683-331-2.922-2.950-2.021
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-8.683-331-2.922-2.950-2.021
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld666464190
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)2.0002.000000
Langfristet gæld i alt2.0662.06464190
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.355141.6514.4083.917
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.9653971.0131.8101.031
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.7822.7761.7941.171477
Anden gæld2.6193.2711.546185872
Kortfristet gæld i alt11.7216.4586.0047.5756.296
Passiver i alt5.1048.1903.1464.6444.275

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2217843
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Danbox Living ApS

CVR-nr 39069814

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 05.11.2017 (PDF)

Periode: 05.11.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

Danbox Living ApS

CVR-nr: 39069814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Danbox Living ApS

CVR-nr: 39069814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger