Proff
Proff
Annonce

Dan-Tern ApS

CVR-nr40023712
AdresseNordrupvej 92, 4100 Ringsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.11.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste4.4554.2783.9236.227
Personaleomkostninger-1.933-1.807-1.888-2.847
Afskrivninger-890-890-890-890
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat1.6321.5821.1452.489
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-18-33-129-194
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-18-33-129-194
Ordinært resultat1.6141.5491.0172.295
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat1.6141.5491.0172.295
Skat af årets resultat-360-355-229-505
Årets resultat1.2541.1947871.790

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill8501.7002.5503.400
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt8501.7002.5503.400
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler4181121161
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt4181121161
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt8911.7812.6713.561
Varebeholdninger364521350350
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser231141081.367
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender347259204141
Værdipapirer0000
Likvide midler5.3853.2421.9485.105
Omsætningsaktiver i alt6.3274.1072.6536.963
Status balance7.2185.8885.32410.525
Selskabskapital50505050
Overført resultat4.9663.7712.5771.790
Udbytte59000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.0753.8212.6271.840
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt5.0753.8212.6271.840
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0004.924
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0004.924
Kortfristet gæld til nærtstående parter6456492
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat12129301556
Varekreditorer331121471.515
Anden gæld2.0341.7692.1991.687
Kortfristet gæld i alt2.1432.0672.6973.760
Passiver i alt7.2185.8885.32410.525

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5558
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dan-Tern ApS

CVR-nr 40023712

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

Dan-Tern ApS

CVR-nr: 40023712

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Dan-Tern ApS

CVR-nr: 40023712

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger