Proff
Proff
Annonce
Annonce

DAN-SPECIAL TOOLS ApS

CVR-nr29620075
AdresseSkolevej 46, 6430 Nordborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-9-10-9-8-8
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-9-10-9-8-8
Finansielle indtægter281741011294
Finansielle udgifter-155-10-8-6-60
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto50001.0001.000700
Finansielle poster netto3721631.0931.123644
Ordinært resultat3631531.0841.115636
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3631531.0841.115636
Skat af årets resultat31-34-18-2615
Årets resultat3941201.0651.089650

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.3792.3792.3792.3792.379
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.3792.3792.3792.3792.379
Anlægsaktiver i alt2.3792.3792.3792.3792.379
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter734609588566332
Andre tilgodehavender03816000
Værdipapirer9051.050900820694
Likvide midler1.8321.4291.434969105
Omsætningsaktiver i alt3.4713.1273.0812.3561.131
Status balance5.8505.5065.4614.7353.510
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat5.6515.3155.2534.2443.210
Udbytte5957575554
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.8355.4985.4344.4243.389
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.8355.4985.4344.4243.389
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat7018303114
Varekreditorer88870
Anden gæld00007
Kortfristet gæld i alt15826311121
Passiver i alt5.8505.5065.4614.7353.510

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DAN-SPECIAL TOOLS ApS

CVR-nr 29620075

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DAN-SPECIAL TOOLS ApS

CVR-nr: 29620075

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DAN-SPECIAL TOOLS ApS

CVR-nr: 29620075

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger