Proff
Proff

Dan-Special A/S

CVR-nr21566233CVRP-nr1002109086
AdresseSkolevej 46, Havnbjerg, 6430 Nordborg

Fremstilling af skærende værktøjer i HM & HSS til metal-, gas-, vand/armatur- og bil/fly industri. Vi producerer bl.a. formbor, kanonbor, rivaler, stikler, faconfræser, spiralbor, trinbor, rømmeværktøj, skivefræser etc. Alle værktøjer produceres under ISO 9002 kvalitet, til fornuftige priser. Hurtig levering + 24 timers service. Forretningsområder Vores tilfredse kunder i metalindustrien fordeler sig bl.a. på følgende områder: • olie- og gas-industrien • flyindustrien • bilindustrien • VVS-markedet • låse- og sikringsmarkedet • medicinalindustrien

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.1507.5347.0658.9418.838
Personaleomkostninger-6.673-6.558-7.055-6.959-6.917
Afskrivninger-522-466-361-361-363
Kapacitetsomkostninger0-3000
Primært resultat955506-3511.6201.558
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-129-78-66-41-48
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-129-78-66-41-48
Ordinært resultat826428-4171.5791.510
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat826428-4171.5791.510
Skat af årets resultat-192-9887-348-334
Årets resultat634330-3301.2321.176

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.1001.3581.4171.4751.534
Andre anlæg og driftsmidler5.3382.9871.5891.8912.194
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.4384.3453.0063.3673.728
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt7.4384.3453.0063.3673.728
Varebeholdninger101381012
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6852.1181.8002.9413.276
Tilgodehavender hos nærtstående parter001800
Andre tilgodehavender19359382620
Værdipapirer00000
Likvide midler1.6262.3032.4841.526816
Omsætningsaktiver i alt4.5814.5484.3884.5374.164
Status balance12.0198.8937.3947.9047.892
Selskabskapital667667667667667
Overført resultat3.0573.0073.1623.4773.230
Udbytte60050001.0001.000
Øvrige reserver896287302317332
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.2194.4614.1305.4605.228
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.2194.4614.1305.4605.228
Udskudt skat00000
Hensættelse658526444513548
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.3171.65346323673
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.3171.65346323673
Kortfristet gæld til nærtstående parter633593588183151
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1301200
Selskabsskat101160383181
Varekreditorer411438374309453
Anden gæld1.6681.2081.3838191.258
Kortfristet gæld i alt2.8252.2542.3571.6942.042
Passiver i alt12.0198.8937.3947.9047.892

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1112131314
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dan-Special A/S

CVR-nr 21566233

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Dan-Special A/S

CVR-nr: 21566233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7005695

Firmaets links


Certificeringer


Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 16:00

Kreditrapport

Dan-Special A/S

CVR-nr: 21566233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger