Proff
Proff
Annonce

DAMCO A/S

CVR-nr30494350
AdresseEsplanaden 50, 1263 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-16-14-14-14-14
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-16-14-14-14-14
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00-1-1-7
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-11.423
Finansielle poster netto00-1-1-11.430
Ordinært resultat-16-14-15-15-11.444
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-16-14-15-15-11.444
Skat af årets resultat532895
Årets resultat-11-11-1374-11.439

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00002.759
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.7592.7592.7592.7592.759
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.7592.7592.7592.7592.759
Anlægsaktiver i alt2.7592.7592.7592.7592.759
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter600613621637564
Andre tilgodehavender40300
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt604613624637564
Status balance3.3633.3723.3833.3963.323
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.8472.8582.8692.8822.808
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.3473.3583.3693.3823.308
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.3473.3583.3693.3823.308
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld1614141415
Kortfristet gæld i alt1614141415
Passiver i alt3.3633.3723.3833.3963.323

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DAMCO A/S

CVR-nr 30494350

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DAMCO A/S

CVR-nr: 30494350

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DAMCO A/S

CVR-nr: 30494350

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger