Proff
Proff
Annonce

CTB Denmark Holding ApS

CVR-nr37971006
AdresseGdanskgade 18, 2150 Nordhavn

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000388.918392.254
Vareforbrug000344.198353.763
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste---29.82338.491
Personaleomkostninger000-140.7940
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-70-396-70-38.797-41.465
Primært resultat-70-396-70-11.772-2.627
Finansielle indtægter0001.5243.200
Finansielle udgifter-88-24-23-3.933-2.852
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto11.0026.209-9.65400
Finansielle poster netto10.9146.185-9.676-2.409348
Ordinært resultat10.8445.790-9.7463.747-2.279
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.8445.790-9.7463.747-2.279
Skat af årets resultat352120-6.254-4.619
Årets resultat10.8795.811-9.726-2.506-6.898

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000158.479181.282
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00016.55916.149
Immaterielle anlægsaktiver i alt000175.038197.431
Grunde og bygninger00020.73422.263
Andre anlæg og driftsmidler0007.0864.718
Øvrige materielle anlægsaktiver0009.4310
Materielle anlægsaktiver i alt00037.25126.980
Kapitalandele270.642258.322216.33800
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0007896
Finansielle anlægsaktiver i alt270.642258.322216.3387896
Anlægsaktiver i alt270.642258.322216.338212.368224.508
Varebeholdninger00037.07737.027
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00077.85846.148
Tilgodehavender hos nærtstående parter17505.0488.2305.026
Andre tilgodehavender35213456.45710.633
Værdipapirer00000
Likvide midler2.0361.08814.92524.02866.095
Omsætningsaktiver i alt2.2461.10820.318161.390169.369
Status balance272.888259.431236.656373.758393.877
Selskabskapital5050505050
Overført resultat271.528259.331231.494241.682248.412
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel271.578259.381231.544241.732248.462
Minoritetsinteressernes andel00018.82214.829
Egenkapital i alt271.578259.381231.544260.554263.290
Udskudt skat00000
Hensættelse0009.99511.069
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00012.18717.950
Langfristet gæld til banker0004.225296
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0009.8463.051
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00026.25821.296
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.310495.1138.1793.776
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00035.80239.626
Anden gæld00032.96954.819
Kortfristet gæld i alt1.310495.11376.95198.221
Passiver i alt272.888259.431236.656373.758393.877

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000309298
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CTB Denmark Holding ApS

CVR-nr 37971006

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CTB Denmark Holding ApS

CVR-nr: 37971006

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CTB Denmark Holding ApS

CVR-nr: 37971006

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger