Proff
Proff
Annonce

CPC ApS

CVR-nr27780261
AdresseVesterbyvej 4, 6740 Bramming

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste109.844-251-224-146-148
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat109.814-868-309-234-148
Finansielle indtægter4.9971.2625.7411.8546.179
Finansielle udgifter-1.206-4.918-142-396-92
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-4.80480854879
Finansielle poster netto-1.013-3.5765.6831.5066.165
Ordinært resultat108.725-4.5245.3741.2725.939
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat108.725-4.5245.3741.2725.939
Skat af årets resultat-752649-1.196-290-1.312
Årets resultat107.973-3.8744.1799824.627

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele76.22624.48124.15418.98914.530
Langfristede tilgodehavender7.51912.55513.4898.6368.938
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt83.74537.03637.64327.62523.468
Anlægsaktiver i alt83.74537.03637.64327.62523.468
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5901.007578414337
Værdipapirer58.21121.21528.12231.53834.689
Likvide midler2.7789081.67783821
Omsætningsaktiver i alt61.57923.13030.37832.03535.846
Status balance145.32460.16668.02159.66059.315
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat143.70635.85555.72952.40053.418
Udbytte12216.0008501.000111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel143.95351.98056.70453.52553.654
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt143.95351.98056.70453.52553.654
Udskudt skat00000
Hensættelse1.0001.000---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker06.0246.8545.2504.263
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt06.0246.8545.2504.263
Kortfristet gæld til nærtstående parter2823451111128
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0682.65400
Selskabsskat101.067141737
Varekreditorer88503100
Anden gæld0700700733533
Kortfristet gæld i alt3711.1634.4638851.398
Passiver i alt145.32460.16668.02159.66059.315

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CPC ApS

CVR-nr 27780261

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CPC ApS

CVR-nr: 27780261

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CPC ApS

CVR-nr: 27780261

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger