Proff
Proff
Annonce
Annonce

Costa Capital ApS

CVR-nr38280740
AdresseBülowsvej 5 B st tv, 1870 Frederiksberg C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.6921.0951.234-413.244
Personaleomkostninger-3.192-1.396-1.655-6260
Afskrivninger-3-3-300
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.497-305-424-6673.244
Finansielle indtægter281162486310249
Finansielle udgifter-23-26-12-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-8032.5091892305.006
Finansielle poster netto-5452.6446645375.254
Ordinært resultat9512.339240-1318.490
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9512.339240-1318.490
Skat af årets resultat-49055-2957-769
Årets resultat4622.394211-737.721

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler794798743746210
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt794798743746210
Kapitalandele7.4198.4727.9107.7217.991
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.4198.4727.9107.7217.991
Anlægsaktiver i alt8.2149.2708.6538.4688.201
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4292.6903.9702.1170
Andre tilgodehavender2.6602.7161653.2473.212
Værdipapirer00000
Likvide midler7.6222.3621.9899464.927
Omsætningsaktiver i alt10.7897.7686.1256.3108.140
Status balance19.00317.03814.77814.77716.341
Selskabskapital5050505050
Overført resultat9.6928.2926.4166.3946.253
Udbytte1145705554
Øvrige reserver7.2548.3067.8457.6567.926
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel17.11016.70514.31114.15514.283
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt17.11016.70514.31114.15514.283
Udskudt skat00000
Hensættelse119--012
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter86913711975225
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat108000797
Varekreditorer58522316220
Anden gæld738191326231804
Kortfristet gæld i alt1.7743334676222.046
Passiver i alt19.00317.03814.77814.77716.341

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2231-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Costa Capital ApS

CVR-nr 38280740

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Costa Capital ApS

CVR-nr: 38280740

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Costa Capital ApS

CVR-nr: 38280740

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger