Proff
Proff

Coryhex ApS

CVR-nr34694729
AdresseEssen 43, 6000 Kolding

Hos Coryhex anvender vi udelukkende godkendte reservedele samt godkendte og skånsomme renoveringsmetoder. Vores kompetente serviceteknikere har mange års erfaring med service af anlæg og varmevekslere, og de arbejder hårdt på at forbedre servicestandarden inden for branchen. Det er vigtigt for os, at vores kunder kan regne med os. Derfor sætter vi en ære i at udføre et ordentligt stykke arbejde af høj kvalitet, hvor vi lytter til kundens ønsker og rådgiver ift. deres behov. Dermed skaber vi den bedste løsning som er tilpasset den enkelte kundes behov.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.09310.3697.5057.3075.641
Personaleomkostninger-6.739-6.005-4.661-4.422-3.437
Afskrivninger-388-315-279-236-206
Kapacitetsomkostninger-25000-14
Primært resultat2.9404.0502.5652.6491.984
Finansielle indtægter122000
Finansielle udgifter-95-66-24-36-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-83-63-24-36-2
Ordinært resultat2.8573.9862.5412.6131.982
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.8573.9862.5412.6131.982
Skat af årets resultat-631-877-558-580-437
Årets resultat2.2263.1091.9832.0331.545

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger285122165880
Andre anlæg og driftsmidler1.2768661.027999882
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.5609881.1921.087882
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender222177177177177
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt222177177177177
Anlægsaktiver i alt1.7831.1651.3691.2641.059
Varebeholdninger3.2702.8222.3512.0112.060
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.1344.6965.0954.3153.279
Tilgodehavender hos nærtstående parter009180
Andre tilgodehavender143180130314
Værdipapirer00000
Likvide midler5.7864.7543.3104.1391.917
Omsætningsaktiver i alt14.03412.92511.30210.7087.575
Status balance15.81714.09012.67111.9728.634
Selskabskapital8080808080
Overført resultat4.6854.4594.3505.3685.835
Udbytte2.0003.0003.0002.500111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.7657.5397.4307.9486.026
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.7657.5397.4307.9486.026
Udskudt skat00000
Hensættelse2011491277592
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3397075065080
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3397075065080
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.7571.770040
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000246251
Varekreditorer2.2612.0173.2491.8401.652
Anden gæld3.4951.9071.3591.351613
Kortfristet gæld i alt8.5125.6944.6083.4412.516
Passiver i alt15.81714.09012.67111.9728.634

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte87775
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Coryhex ApS

CVR-nr 34694729

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Coryhex ApS

CVR-nr: 34694729

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7020970

Certificeringer

Børsen GAZELLE 2018
Børsen GAZELLE 2018

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Kreditrapport

Coryhex ApS

CVR-nr: 34694729

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger