Proff
Proff
Annonce
Annonce

COOR SERVICE MANAGEMENT A/S

CVR-nr10683548
AdresseHørkær 12 A 3, 2730 Herlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.857.3101.519.2211.381.3111.358.6781.205.346
Vareforbrug597.707406.185340.218381.513377.738
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.259.8131.120.8871.052.369977.164-
Personaleomkostninger-1.190.962-1.042.367-993.536-945.367-814.698
Afskrivninger-34.992-33.878-34.892-35.351-30.948
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat33.85944.64223.942-3.554-17.212
Finansielle indtægter0222112496
Finansielle udgifter-2.430-2.359-2.919-1.634-978
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.1591.8263226370
Finansielle poster netto729-511-2.576-985-482
Ordinært resultat34.58844.13121.366-4.539-17.695
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat34.58844.13121.366-4.539-17.695
Skat af årets resultat-11.108-13.075-8.103-2.414-568
Årets resultat23.48031.05613.263-6.953-18.262

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill78.60993.890109.171124.452139.733
Øvrige immaterielle anlægsaktiver14.43226.85639.60653.41767.228
Immaterielle anlægsaktiver i alt93.041120.746148.777177.869206.961
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler23.42221.65315.27915.78916.592
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt23.42221.65315.27915.78916.592
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.3501.2581.6721.5710
Finansielle anlægsaktiver i alt1.3501.2581.6721.5710
Anlægsaktiver i alt117.813143.657165.728195.230223.553
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser250.423211.591169.094198.099263.258
Tilgodehavender hos nærtstående parter281.875359.128272.076148.206112.919
Andre tilgodehavender16.8778.9908.8913.3722.473
Værdipapirer00000
Likvide midler1.7169721.1241.3451.061
Omsætningsaktiver i alt556.734584.120456.918365.354389.550
Status balance674.547727.777622.646560.584613.104
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat209.068185.588304.532291.269298.221
Udbytte0150.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel209.568336.088305.032291.769298.721
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt209.568336.088305.032291.769298.721
Udskudt skat00000
Hensættelse2.9335.5946.95610.51813.380
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld92.34592.16893.99933.0841.135
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt92.34592.16893.99933.08414.380
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.13910.6238.4757.3774.939
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00003.258
Selskabsskat10.49512.0099.8423.2661.332
Varekreditorer126.878104.31871.13589.494138.878
Anden gæld221.189166.977127.207125.076151.462
Kortfristet gæld i alt369.701293.927216.659225.212300.003
Passiver i alt674.547727.777622.646560.584613.104

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2.7232.39122.3791.991
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

COOR SERVICE MANAGEMENT A/S

CVR-nr 10683548

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

COOR SERVICE MANAGEMENT A/S

CVR-nr: 10683548

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

COOR SERVICE MANAGEMENT A/S

CVR-nr: 10683548

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger