Proff
Proff
Annonce

Coop Invest A/S

CVR-nr39119129
AdresseVallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund
Del afCOOP AMBA

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning11.90018.60016.07015.19614.599
Vareforbrug4.0002.8002.2851.7751.887
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste69.50016.80013.78513.42112.712
Personaleomkostninger-12.000-10.300-9.571-4.851-4.727
Afskrivninger-1.500-3.300-2.481-2.417-2.395
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat56.0003.2001.7336.1535.590
Finansielle indtægter8.6001.400403392920
Finansielle udgifter-3.100-700-142-117-124
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.900-4006.5422.8052.708
Finansielle poster netto3.6003006.8033.0803.504
Ordinært resultat59.6003.5008.5369.2339.094
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat59.6003.5008.5369.2339.094
Skat af årets resultat-14.000-90034-3.505-1.406
Årets resultat45.6002.6008.5705.7287.688

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger25.200166.80084.92585.94086.377
Andre anlæg og driftsmidler6006003200
Øvrige materielle anlægsaktiver000870
Materielle anlægsaktiver i alt25.800167.40084.95786.02786.377
Kapitalandele158.500181.400180.422134.188136.444
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt158.500181.400180.422134.188136.444
Anlægsaktiver i alt184.300348.800265.379220.215222.821
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser03.0002.81600
Tilgodehavender hos nærtstående parter225.80031.90093.80790.81387.782
Andre tilgodehavender8.1007.2007.6196.75212.094
Værdipapirer00000
Likvide midler17.00028.6003.2833.5754.586
Omsætningsaktiver i alt250.90070.700107.525101.140104.462
Status balance435.200419.500372.904321.355327.283
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat386.200340.400337.366285.413277.202
Udbytte00003.252
Øvrige reserver0004.8816.879
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel387.200341.400338.366291.294288.333
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt387.200341.400338.366291.294288.333
Udskudt skat00000
Hensættelse4.1001.7000010.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter20.70022.10022.78822.82422.894
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2001.4001.6581.9041.616
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt20.90023.50024.44624.72824.510
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.60045.30079697368
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat13.6000833863955
Varekreditorer1.2003001.2506921.673
Anden gæld4.6007.3007.2133.6811.444
Kortfristet gæld i alt23.00052.90010.0925.3334.440
Passiver i alt435.200419.500372.904321.355327.283

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-111054
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Coop Invest A/S

CVR-nr 39119129

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Coop Invest A/S

CVR-nr: 39119129

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Coop Invest A/S

CVR-nr: 39119129

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger