Proff
Proff
Annonce

COOP DANMARK A/S

CVR-nr26259495
AdresseRoskildevej 65, 2620 Albertslund

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning38.225.00037.659.00036.636.00035.339.00035.541.000
Vareforbrug34.493.00029.823.00028.741.00031.013.00031.382.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.376.0004.785.0004.786.0004.420.0004.857.000
Personaleomkostninger-3.704.000-3.672.000-3.717.000-3.562.000-3.528.000
Afskrivninger-618.000-575.000-512.000-549.000-559.000
Kapacitetsomkostninger0-3.297.000-3.252.00000
Primært resultat54.000538.000557.000309.000770.000
Finansielle indtægter56.00050.00067.00044.00093.000
Finansielle udgifter-135.000-98.000-175.000-166.000-157.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-444.000-71.00057.000116.000-151.000
Finansielle poster netto-523.000-119.000-51.000-6.000-215.000
Ordinært resultat-469.000419.000506.000303.000555.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-469.000419.000506.000303.000555.000
Skat af årets resultat33.000-120.000-92.000-40.000-15.000
Årets resultat-436.000299.000414.000263.000540.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill08.000000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.680.0001.564.0001.414.0001.253.000980.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.680.0001.572.0001.414.0001.253.000980.000
Grunde og bygninger3.321.0003.630.0003.408.00002.877.000
Andre anlæg og driftsmidler760.000811.000784.0000820.000
Øvrige materielle anlægsaktiver108.00041.000107.0003.959.00065.000
Materielle anlægsaktiver i alt4.189.0004.482.0004.299.0003.959.0003.762.000
Kapitalandele1.949.0001.564.0001.199.0001.005.000416.000
Langfristede tilgodehavender97.00096.000106.0000175.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000108.0000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.046.0001.660.0001.305.0001.113.000591.000
Anlægsaktiver i alt7.915.0007.714.0007.018.0006.325.0005.333.000
Varebeholdninger2.320.0002.580.0002.134.0002.032.0001.945.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.149.0001.287.0001.419.0001.552.0001.502.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter606.0001.009.0001.038.000844.000759.000
Andre tilgodehavender403.000379.000710.000134.000163.000
Værdipapirer00000
Likvide midler607.0001.773.0002.308.0001.712.0002.582.000
Omsætningsaktiver i alt5.085.0007.028.0007.609.0006.370.0007.056.000
Status balance13.000.00014.742.00014.627.00012.695.00012.389.000
Selskabskapital102.000102.000102.000102.000102.000
Overført resultat1.268.0001.891.0001.758.0001.669.0001.851.000
Udbytte070.00070.00070.00070.000
Øvrige reserver1.568.0001.253.0001.133.000846.000472.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.938.0003.316.0003.063.0002.687.0002.495.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.938.0003.316.0003.063.0002.687.0002.495.000
Udskudt skat00000
Hensættelse367.000451.000381.000284.000298.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.771.0001.737.0001.619.0001.709.0001.766.000
Langfristet gæld til banker671.0000373.000157.00034.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld11.000379.00010.00012.0009.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000157.000
Langfristet gæld i alt2.453.0002.116.0002.002.0001.878.0001.809.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter895.000930.000961.000751.000675.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter110.0000000
Kortfristet gæld til banker070.00055.00037.0000
Selskabsskat124.00075.000000
Varekreditorer4.373.0006.482.0006.609.0004.508.0005.447.000
Anden gæld1.740.0001.302.0001.556.0002.550.0001.517.000
Kortfristet gæld i alt7.242.0008.859.0009.181.0007.846.0007.787.000
Passiver i alt13.000.00014.742.00014.627.00012.695.00012.389.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte7.9328.2558.18108.361
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

COOP DANMARK A/S

CVR-nr 26259495

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

COOP DANMARK A/S

CVR-nr: 26259495

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

COOP DANMARK A/S

CVR-nr: 26259495

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger