Proff
Proff
Annonce

COOP DANMARK A/S

CVR-nr26259495
AdresseRoskildevej 65, 2620 Albertslund

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning36.796.00038.225.00037.659.00036.636.00035.339.000
Vareforbrug33.354.00034.493.00029.823.00028.741.00031.013.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.130.0004.376.0004.785.0004.786.0004.420.000
Personaleomkostninger-3.535.000-3.704.000-3.672.000-3.717.000-3.562.000
Afskrivninger-1.620.000-618.000-575.000-512.000-549.000
Kapacitetsomkostninger00-3.297.000-3.252.0000
Primært resultat-1.025.00054.000538.000557.000309.000
Finansielle indtægter63.00056.00050.00067.00044.000
Finansielle udgifter-175.000-135.000-98.000-175.000-166.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.374.000-444.000-71.00057.000116.000
Finansielle poster netto-1.486.000-523.000-119.000-51.000-6.000
Ordinært resultat-2.511.000-469.000419.000506.000303.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.511.000-469.000419.000506.000303.000
Skat af årets resultat165.00033.000-120.000-92.000-40.000
Årets resultat-2.346.000-436.000299.000414.000263.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill008.00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver991.0001.680.0001.564.0001.414.0001.253.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt991.0001.680.0001.572.0001.414.0001.253.000
Grunde og bygninger2.436.0003.321.0003.630.0003.408.0000
Andre anlæg og driftsmidler314.000760.000811.000784.0000
Øvrige materielle anlægsaktiver62.000108.00041.000107.0003.959.000
Materielle anlægsaktiver i alt2.812.0004.189.0004.482.0004.299.0003.959.000
Kapitalandele1.857.0001.949.0001.564.0001.199.0001.005.000
Langfristede tilgodehavender100.00097.00096.000106.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000108.000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.957.0002.046.0001.660.0001.305.0001.113.000
Anlægsaktiver i alt5.760.0007.915.0007.714.0007.018.0006.325.000
Varebeholdninger1.992.0002.320.0002.580.0002.134.0002.032.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser907.0001.149.0001.287.0001.419.0001.552.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter590.000606.0001.009.0001.038.000844.000
Andre tilgodehavender128.000403.000379.000710.000134.000
Værdipapirer00000
Likvide midler739.000607.0001.773.0002.308.0001.712.000
Omsætningsaktiver i alt4.469.0005.085.0007.028.0007.609.0006.370.000
Status balance10.229.00013.000.00014.742.00014.627.00012.695.000
Selskabskapital102.000102.000102.000102.000102.000
Overført resultat-577.0001.268.0001.891.0001.758.0001.669.000
Udbytte0070.00070.00070.000
Øvrige reserver950.0001.568.0001.253.0001.133.000846.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel475.0002.938.0003.316.0003.063.0002.687.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt475.0002.938.0003.316.0003.063.0002.687.000
Udskudt skat00000
Hensættelse61.000367.000451.000381.000284.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.289.0001.771.0001.737.0001.619.0001.709.000
Langfristet gæld til banker0671.0000373.000157.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld48.00011.000379.00010.00012.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)109.0000000
Langfristet gæld i alt2.414.0002.453.0002.116.0002.002.0001.878.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter760.000895.000930.000961.000751.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0110.000000
Kortfristet gæld til banker0070.00055.00037.000
Selskabsskat118.000124.00075.00000
Varekreditorer4.500.0004.373.0006.482.0006.609.0004.508.000
Anden gæld1.792.0001.740.0001.302.0001.556.0002.550.000
Kortfristet gæld i alt7.279.0007.242.0008.859.0009.181.0007.846.000
Passiver i alt10.229.00013.000.00014.742.00014.627.00012.695.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-7.9328.2558.1810
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

COOP DANMARK A/S

CVR-nr 26259495

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

COOP DANMARK A/S

CVR-nr: 26259495

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

COOP DANMARK A/S

CVR-nr: 26259495

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger