Proff
Proff
Annonce
Annonce

CoolHubs - 3D Print & Scan ApS

CVR-nr38471767
AdresseAmalienborgvej 57, 9400 Nørresundby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00056
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste457479464-5-
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat457479464-5-6
Finansielle indtægter02000
Finansielle udgifter-10-10-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-10-8-100
Ordinært resultat447472463-5-6
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat447472463-5-6
Skat af årets resultat-99-105-10211
Årets resultat348367361-4-5

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser67458300
Tilgodehavender hos nærtstående parter00001
Andre tilgodehavender00011
Værdipapirer00000
Likvide midler6736735534040
Omsætningsaktiver i alt7397196364142
Status balance7397196364142
Selskabskapital5050505050
Overført resultat846144-17-13
Udbytte32535030000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4594613943337
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4594613943337
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter75118230
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat9910510200
Varekreditorer55555
Anden gæld1013013300
Kortfristet gæld i alt28025724285
Passiver i alt7397196364142

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CoolHubs - 3D Print & Scan ApS

CVR-nr 38471767

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CoolHubs - 3D Print & Scan ApS

CVR-nr: 38471767

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

CoolHubs - 3D Print & Scan ApS

CVR-nr: 38471767

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger