Proff
Proff
Annonce

Compass Group Danmark A/S

CVR-nr81093628
AdresseRued Langgaards Vej 8, 1., 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.879.1511.631.3501.228.181842.8661.002.199
Vareforbrug719.518614.809423.238294.804353.351
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.159.6821.024.925833.861581.011648.848
Personaleomkostninger-1.064.328-953.395-782.578-554.259-581.445
Afskrivninger-45.163-123.140-51.226-21.059-22.165
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat50.191-51.610575.69345.238
Finansielle indtægter1.4001560623
Finansielle udgifter-5.464-1.500-3.107-1.981-1.081
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-257176-31.596202
Finansielle poster netto-4.089-1.414-2.971-33.571-856
Ordinært resultat46.102-53.024-2.914-27.87844.382
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat46.102-53.024-2.914-27.87844.382
Skat af årets resultat-19.121-13.346-8.669-2.812-11.651
Årets resultat26.981-66.370-11.583-30.69032.731

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill427.807462.462576.07136.08245.103
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3.42610.33115.06118.70718.217
Immaterielle anlægsaktiver i alt431.233472.793591.13254.78963.320
Grunde og bygninger001000
Andre anlæg og driftsmidler11.6897.7959.65611.73613.504
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt11.6897.7959.66611.73613.504
Kapitalandele0971900611.107794
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.8311.1561.069694717
Finansielle anlægsaktiver i alt1.8312.1271.969611.8011.511
Anlægsaktiver i alt444.753482.715602.767678.32678.335
Varebeholdninger18.44715.30811.5279.35410.944
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser319.612314.164275.060155.651200.313
Tilgodehavender hos nærtstående parter9908605.701532220.003
Andre tilgodehavender46.33651.48087.26115.95419.664
Værdipapirer00000
Likvide midler124.31219.63846.71243.0223.628
Omsætningsaktiver i alt528.822417.569441.210225.827457.223
Status balance973.575900.2841.043.977904.153535.558
Selskabskapital4.0004.0004.0004.0004.000
Overført resultat413.782411.912478.353126.625156.603
Udbytte26.0000000
Øvrige reserver08898180712
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel443.782416.801483.171130.625161.315
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt443.782416.801483.171130.625161.315
Udskudt skat0000-1.231
Hensættelse-01.0263.9101.231
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter148.000148.00000148.000
Anden langfristet gæld17.18812.8134.8563.35241.473
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt165.188160.8134.8563.352157.530
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.9018.941163.042539.96510
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat11.5492.33107.0964.054
Varekreditorer166.726160.628158.45965.114112.891
Anden gæld174.429150.770233.423154.091112.844
Kortfristet gæld i alt364.605322.670554.924766.266215.482
Passiver i alt973.575900.2841.043.977904.153535.558

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte2.3562.1951.9161.3651.413
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Compass Group Danmark A/S

CVR-nr 81093628

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Compass Group Danmark A/S

CVR-nr: 81093628

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Compass Group Danmark A/S

CVR-nr: 81093628

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger