Proff
Proff

CommuteApp ApS

CVR-nr40118233
AdresseSct. Mathias Gade 38 2, 8800 Viborg

We are born Global, but we act Local
Hos Commute er det vigtigt for os at levere suveræn service og brugervenlige funktionaliteter, uanset hvor i verden vores brugere er.

Vi arbejder sammen med en række internationale partnere for at kunne levere brugeroplevelser som er integrerede og dynamiske, afhængige af det land som vi opererer i. Vi tror på, at den fornødne kulturelle og lokale ekspertise, som er nødvendigt for succes, findes bedst i værtslandet.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

15.12.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning456---
Vareforbrug1.406000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste8471.622-120-638
Personaleomkostninger-1.301-1.088-932-897
Afskrivninger-1.079-992-439-137
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-1.533-458-1.491-1.672
Finansielle indtægter1000
Finansielle udgifter-173-134-120-65
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-26000
Finansielle poster netto-198-134-120-65
Ordinært resultat-1.731-592-1.611-1.737
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-1.731-592-1.611-1.737
Skat af årets resultat547335355383
Årets resultat-1.184-257-1.255-1.354

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.1622.6091.066800
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.1622.6091.066800
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler13212836
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt13212836
Kapitalandele5480400
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver01107568
Finansielle anlægsaktiver i alt5419011568
Anlægsaktiver i alt4.2292.8201.210904
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser45113012
Tilgodehavender hos nærtstående parter33000
Andre tilgodehavender1.386749601448
Værdipapirer0000
Likvide midler3.08952047
Omsætningsaktiver i alt4.513865730508
Status balance8.7423.6851.9411.412
Selskabskapital64545050
Overført resultat1.809550-1.109146
Udbytte0000
Øvrige reserver3.246000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.119604-1.059196
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt5.119604-1.059196
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker893944860784
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0141413
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt893959875797
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.1891.736910
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker1624333820
Selskabsskat0000
Varekreditorer210245114195
Anden gæld167991.582203
Kortfristet gæld i alt2.7292.1232.125419
Passiver i alt8.7423.6851.9411.412

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CommuteApp ApS

CVR-nr 40118233

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 15.12.2018 (PDF)

Periode: 15.12.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

CommuteApp ApS

CVR-nr: 40118233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7047072


Certificeringer

• Spar kørselsomkostninger. Transport er dyrt. Med jeres egen White Label løsning kan I nemt optimere brugen af fx taxier til og fra lufthavnen - eller blot mindske omkostningerne til parkering ✔
• Spar kørselsomkostninger. Transport er dyrt. Med jeres egen White Label løsning kan I nemt optimere brugen af fx taxier til og fra lufthavnen - eller blot mindske omkostningerne til parkering ✔
• Det bedste for miljøet og fælleskabet. Når vi kører sammen, sparer vi miljøet for op til 80% CO2. Samkørsel bringer kollegaer tættere på hinanden og styrker samarbejdet i organisationen på tværs af afdelinger ✔
• Det bedste for miljøet og fælleskabet. Når vi kører sammen, sparer vi miljøet for op til 80% CO2. Samkørsel bringer kollegaer tættere på hinanden og styrker samarbejdet i organisationen på tværs af afdelinger ✔
• CO2-Coin Business Partnership er din unikke markedsføringsplatform, hvor du kun betaler for din markedsføring, når kunden har købt i din butik ✔
• CO2-Coin Business Partnership er din unikke markedsføringsplatform, hvor du kun betaler for din markedsføring, når kunden har købt i din butik ✔

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

CommuteApp ApS

CVR-nr: 40118233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger