Proff
Proff
Annonce

COLUMDAE APS

CVR-nr40963561
AdresseIsafjordsgade 2 5 tv, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

21.11.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste929871713402
Personaleomkostninger-531-510-430-159
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat398361283243
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-11-14-80
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-11-14-80
Ordinært resultat387347275243
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat387347275243
Skat af årets resultat-85-76-61-53
Årets resultat302271214190

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser102474511
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender6736
Værdipapirer0000
Likvide midler981853716527
Omsætningsaktiver i alt1.089906764544
Status balance1.089906764544
Selskabskapital40404040
Overført resultat632448291190
Udbytte1181141130
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel789602444230
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt789602444230
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat58636153
Varekreditorer10101010
Anden gæld232231249251
Kortfristet gæld i alt300304320314
Passiver i alt1.089906764544

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

COLUMDAE APS

CVR-nr 40963561

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 21.11.2019 (PDF)

Periode: 21.11.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

COLUMDAE APS

CVR-nr: 40963561

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

COLUMDAE APS

CVR-nr: 40963561

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger