Proff
Proff
Annonce

COLONIAL ApS

CVR-nr24220893
AdresseØsterskov Krat 3, 2950 Vedbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste712694571465666
Personaleomkostninger-124-123-5100
Afskrivninger-168-149-138-93-93
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat421422382373573
Finansielle indtægter-7003212.290
Finansielle udgifter-119-119-126-144-296
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto63218-3631.199
Finansielle poster netto507-101-1302413.192
Ordinært resultat9273212536133.766
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9273212536133.766
Skat af årets resultat-78-74-1440-65
Årets resultat8502471086133.701

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger22.32822.33221.04021.13321.225
Andre anlæg og driftsmidler9013518000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt22.41822.46721.22021.13321.225
Kapitalandele3.1732.1121.3761.487714
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.1732.1121.3761.487714
Anlægsaktiver i alt25.59124.57922.59622.62021.940
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser183674297361
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.0253.3724.1164.0603.186
Andre tilgodehavender707725893918937
Værdipapirer00000
Likvide midler4514322391401.062
Omsætningsaktiver i alt4.2024.5655.3225.4145.545
Status balance29.79329.14427.91828.03427.485
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat9.7779.6439.5279.5639.124
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver4.1523.5543.5363.5053.442
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.17113.43613.30213.30412.799
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.17113.43613.30213.30412.799
Udskudt skat00000
Hensættelse494416342198198
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter7.0437.0746.1256.1216.117
Langfristet gæld til banker7.0837.2937.3327.5867.996
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt14.12614.36713.45713.70714.113
Kortfristet gæld til nærtstående parter306277266191191
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0002430
Selskabsskat00000
Varekreditorer92334404040
Anden gæld604313511351144
Kortfristet gæld i alt1.002925817825375
Passiver i alt29.79329.14427.91828.03427.485

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte111--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

COLONIAL ApS

CVR-nr 24220893

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

COLONIAL ApS

CVR-nr: 24220893

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

COLONIAL ApS

CVR-nr: 24220893

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger