Proff
Proff
Annonce

COLGATE-PALMOLIVE A/S

CVR-nr43418114
AdresseSundkrogsgade 11 1, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning593.615593.014559.880517506.560
Vareforbrug385.467386.836371.131342334.331
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste208.148206.178188.749175172.229
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-180.119-175.443-170.280-151-144.674
Primært resultat28.02930.73518.4692427.555
Finansielle indtægter100000
Finansielle udgifter-92-9-10-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto14.53026.67501815.585
Finansielle poster netto14.44826.666-11815.579
Ordinært resultat42.47757.40118.4684243.134
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat42.47757.40118.4684243.134
Skat af årets resultat-6.789-7.424-4.700-6-6.747
Årets resultat35.68849.97713.7683636.387

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill25.27328.08330.8943436.516
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt25.27328.08330.8943436.516
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler7051.1391.48211.186
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7051.1391.48211.186
Kapitalandele10.89710.89710.8971110.897
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.1341.0351.0351949
Finansielle anlægsaktiver i alt12.03111.93211.9321211.846
Anlægsaktiver i alt38.00941.15444.3084749.548
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser57.30347.95231.1234849.656
Tilgodehavender hos nærtstående parter81.09564.89070.9334972.869
Andre tilgodehavender1.3843.2014.33812.678
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt140.856116.665106.82598125.542
Status balance178.864157.819151.133145175.090
Selskabskapital82.00082.00082.0008282.000
Overført resultat8.0589.8646.887312.368
Udbytte38.00020.00010.0002040.000
Øvrige reserver8391.1715451449
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel118.897113.03599.432106134.817
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt118.897113.03599.432106134.817
Udskudt skat00000
Hensættelse-0---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003.95000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt003.95000
Kortfristet gæld til nærtstående parter39.02124.53227.8411916.124
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer4.3723.3204.66155.102
Anden gæld16.57416.93215.2491619.047
Kortfristet gæld i alt59.96744.78447.7514040.273
Passiver i alt178.864157.819151.133145175.090

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5354535563
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

COLGATE-PALMOLIVE A/S

CVR-nr 43418114

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

COLGATE-PALMOLIVE A/S

CVR-nr: 43418114

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

COLGATE-PALMOLIVE A/S

CVR-nr: 43418114

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger