Proff
Proff
Annonce
Annonce

CO-RO A/S

CVR-nr63548715
AdresseHolmensvej 11, 3600 Frederikssund

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning885.765887.7941.011.7591.970.7891.914.241
Vareforbrug682.386637.720743.5141.278.1001.273.376
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste203.379250.074268.245692.689-
Personaleomkostninger0-197.686000
Afskrivninger000-129.507-110.476
Kapacitetsomkostninger-221.430-207.599-221.564-544.582-494.929
Primært resultat-17.88829.78546.962157.556150.480
Finansielle indtægter25.28011.8496.7109.59315.218
Finansielle udgifter-26.270-8.879-18.516-29.556-9.922
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-12.272-15.842-82.49100
Finansielle poster netto-13.262-12.872-94.297-19.9635.296
Ordinært resultat-31.15029.785-47.335137.593155.776
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-31.15029.785-47.335137.593155.776
Skat af årets resultat-7.376-14.141-8.123-28.726-44.497
Årets resultat-38.52615.644-55.458108.867111.279

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00065.76567.990
Øvrige immaterielle anlægsaktiver35.29545.59051.61651.8212.772
Immaterielle anlægsaktiver i alt35.29545.59051.616117.58670.762
Grunde og bygninger189.805186.354179.599395.129314.835
Andre anlæg og driftsmidler82.57894.397105.331437.201477.789
Øvrige materielle anlægsaktiver42.38826.65519.309115.940150.522
Materielle anlægsaktiver i alt314.771307.406304.239948.270943.146
Kapitalandele304.992323.534329.62400
Langfristede tilgodehavender109.50274.27046.0159.8009.094
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00038.2200
Finansielle anlægsaktiver i alt414.493397.804375.63948.0209.094
Anlægsaktiver i alt764.559750.800731.4941.113.8761.023.002
Varebeholdninger190.282151.137129.269256.380283.959
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser85.291107.58484.929223.389205.692
Tilgodehavender hos nærtstående parter161.294131.252149.08600
Andre tilgodehavender5.5988.2707.890114.19999.570
Værdipapirer00000
Likvide midler22.07317.07024.294213.887146.027
Omsætningsaktiver i alt467.723419.370399.734831.446746.586
Status balance1.232.2821.170.1701.131.2281.945.3221.769.588
Selskabskapital23.00023.00023.00023.00023.000
Overført resultat896.899921.769852.981979.503941.104
Udbytte00000
Øvrige reserver27.53035.56066.85039.5000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel947.429980.329942.8311.042.003964.104
Minoritetsinteressernes andel000333.698309.898
Egenkapital i alt947.429980.329942.8311.375.7011.274.002
Udskudt skat00000
Hensættelse16.38619.13021.02620.99339.750
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0007.4720
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.38619.13021.02655.7010
Kortfristet gæld til nærtstående parter120.61349.63757.58832.68531.016
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker44.5390081.64071.532
Selskabsskat2.63512.09206.6994.792
Varekreditorer66.22465.74462.887113.370128.859
Anden gæld34.45643.23846.896279.526219.637
Kortfristet gæld i alt268.467170.711167.371513.920455.836
Passiver i alt1.232.2821.170.1701.131.2281.945.3221.769.588

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte310285-1.2421.280
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CO-RO A/S

CVR-nr 63548715

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CO-RO A/S

CVR-nr: 63548715

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CO-RO A/S

CVR-nr: 63548715

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger