Proff
Proff
Annonce

CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S

CVR-nr56098828
AdresseRoholmsvej 19, 2620 Albertslund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.823.8241.680.4581.637.8351.456.8841.339.923
Vareforbrug00001.176.066
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste190.781171.057152.355140.538163.857
Personaleomkostninger-53.761-54.206-51.369-48.749-50.456
Afskrivninger0-336-298-662-91.145
Kapacitetsomkostninger-12.913-13.389-14.415-7.385-6.798
Primært resultat72.11856.96665.91458.40765.914
Finansielle indtægter17.7885.1059.3078.00319.298
Finansielle udgifter-46.008-30.523-32.963-28.459-48.140
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-28.220-25.418-23.656-20.456-28.842
Ordinært resultat77.13766.73148.46236.51037.072
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat77.13766.73148.46236.51037.072
Skat af årets resultat-17.025-14.765-10.681-8.083-8.452
Årets resultat60.11251.96637.78128.42728.620

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000396
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000396
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.2391.4981.8341.6441.657
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2391.4981.8341.6441.657
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.2391.4981.8341.6442.053
Varebeholdninger19.20314.93552.46553.67254.288
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter622.088835.380655.134530.096451.116
Andre tilgodehavender13.3673.1024.7191.9464.364
Værdipapirer00000
Likvide midler9354.4873.9732.0703.713
Omsætningsaktiver i alt657.077864.834723.756594.276517.449
Status balance658.316866.332725.590595.920519.502
Selskabskapital12.00012.00012.00012.00012.000
Overført resultat31254.919202.953165.172136.745
Udbytte65.0000000
Øvrige reserver8.5111.913-8.436-6.402-2.184
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel85.542268.832206.517170.770146.561
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt85.542268.832206.517170.770146.561
Udskudt skat00000
Hensættelse48.39248.87242.23630.08025.539
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.0953.2053.56812.7795.961
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt71.28575.33801.67449.730
Kortfristet gæld til nærtstående parter266.834282.656234.010181.973158.518
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat11.87110.7297.0754.5060
Varekreditorer173.554176.990138.896134.317136.148
Anden gæld72.12378.25396.856120.65686.165
Kortfristet gæld i alt524.382548.628476.837393.396347.402
Passiver i alt658.316866.332725.590595.920519.502

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5857626568
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S

CVR-nr 56098828

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S

CVR-nr: 56098828

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S

CVR-nr: 56098828

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger