Proff
Proff
Annonce
Annonce

CM Egede Holding ApS

CVR-nr39972336
AdresseStrandvejen 22, 7120 Vejle Øst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

25.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste06-6-6-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat06-6-6-6
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto714617-323.873-50
Finansielle poster netto714617-323.873-50
Ordinært resultat714624-393.867-56
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat714624-393.867-56
Skat af årets resultat30000
Årets resultat717624-393.867-56

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele5.1724.4583.8413.8730
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.1724.4583.8413.8730
Anlægsaktiver i alt5.1724.4583.8413.8730
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter250000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt250000
Status balance5.1974.4583.8413.8730
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-60-62-69-62-56
Udbytte00000
Øvrige reserver5.1724.4583.8413.8730
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.1624.4463.8223.861-6
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.1624.4463.8223.861-6
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld220000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt220000
Kortfristet gæld til nærtstående parter661360
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer66666
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt121219126
Passiver i alt5.1974.4583.8413.8730

ANDET

2023-092022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CM Egede Holding ApS

CVR-nr 39972336

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.09.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 25.10.2018 (PDF)

Periode: 25.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

CM Egede Holding ApS

CVR-nr: 39972336

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

CM Egede Holding ApS

CVR-nr: 39972336

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger