Proff
Proff
Annonce
Annonce

CLO 2018 ApS

CVR-nr17768603
AdresseHack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-32-26-26-76-41
Personaleomkostninger0-54-28-54-24
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-32-80-53-130-17
Finansielle indtægter3125989.8163765.169
Finansielle udgifter-3.590-2.208-8-3.784-1.037
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-3316.346-96-435292
Finansielle poster netto-3.31114.7369.712-3.8434.424
Ordinært resultat-3.34314.6459.659-3.9744.407
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3.34314.6459.659-3.9744.407
Skat af årets resultat728399-2.107778-693
Årets resultat-2.61515.0437.552-3.1953.713

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele24.36024.3938.0478.1438.578
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt24.36024.3938.0478.1438.578
Anlægsaktiver i alt24.36024.3938.0478.1438.578
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.18014.86814.3939.9914.845
Andre tilgodehavender1.45257508200
Værdipapirer42.06136.02541.21335.84945.531
Likvide midler252.0272629011.518
Omsætningsaktiver i alt50.71753.49455.92247.61551.947
Status balance75.07877.88763.97055.75860.526
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat51.55254.33455.83748.49251.349
Udbytte2002002002001.000
Øvrige reserver23.04923.0816.7356.7287.266
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel74.92577.74062.89755.54559.740
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt74.92577.74062.89755.54559.740
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter127122117113108
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat009300652
Varekreditorer00000
Anden gæld25252510025
Kortfristet gæld i alt1521471.073213785
Passiver i alt75.07877.88763.97055.75860.526

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte01111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CLO 2018 ApS

CVR-nr 17768603

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

CLO 2018 ApS

CVR-nr: 17768603

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CLO 2018 ApS

CVR-nr: 17768603

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger