Proff
Proff
Annonce
Annonce

CLEMME HOLDING A/S

CVR-nr14167994
AdresseDybbølvej 17, 9900 Frederikshavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-21-54-20-35-24
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-21-54-20-35-24
Finansielle indtægter-8577621.138359302
Finansielle udgifter-2-3-7-29-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-23456031.064
Finansielle poster netto-8827631.1369331.336
Ordinært resultat-8587011.107-307-816
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-8587011.107-307-816
Skat af årets resultat0-1000
Årets resultat-8586991.107-307-816

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele3.5544.4953.9112.9372.943
Langfristede tilgodehavender300300300300550
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.8544.7954.2113.2373.493
Anlægsaktiver i alt3.8544.7954.2113.2373.493
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender8366383165
Værdipapirer00000
Likvide midler1901243757384
Omsætningsaktiver i alt273190414104149
Status balance4.1284.9864.6253.3413.642
Selskabskapital1.1251.1251.1251.1251.125
Overført resultat2.9903.8483.1492.0432.350
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.1154.9734.2743.1683.475
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.1154.9734.2743.1683.475
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld012351173167
Kortfristet gæld i alt1312351173167
Passiver i alt4.1284.9864.6253.3413.642

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CLEMME HOLDING A/S

CVR-nr 14167994

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CLEMME HOLDING A/S

CVR-nr: 14167994

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CLEMME HOLDING A/S

CVR-nr: 14167994

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger