Proff
Proff
Annonce
Annonce

Clearhaus A/S

CVR-nr33749996CVRP-nr1016890150
AdresseP.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Nettoomsætning52.626100.879---
Vareforbrug41.42380.438000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.20320.44110.4253.3603.108
Personaleomkostninger-5.845-6.167-2.727-2.248-2.464
Afskrivninger-920-833-534-444-312
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-4.47713.4417.084668332
Finansielle indtægter6598896868684
Finansielle udgifter-416-249-175-525-706
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0327-118-56
Finansielle poster netto243643-79-574-79
Ordinært resultat-4.23414.0847.08493253
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4.23414.0847.08493253
Skat af årets resultat939-3.088-1.545-116-56
Årets resultat-3.29510.9975.539-23198

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.9112.6302.2911.8771.505
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.9112.6302.2911.8771.505
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000049
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4041032196449
Kapitalandele671664617606420
Langfristede tilgodehavender3.1192.5272.2832.3362.329
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00432222
Finansielle anlægsaktiver i alt3.7903.1912.9442.9642.771
Anlægsaktiver i alt7.1065.9245.4544.9064.325
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.9604.2552.3171.4921.119
Andre tilgodehavender16.01928.89312265133
Værdipapirer00000
Likvide midler49.04775.18664.06520.69118.695
Omsætningsaktiver i alt69.343108.65666.69422.44820.088
Status balance76.448114.57972.14827.35424.413
Selskabskapital440440440440440
Overført resultat6.80110.3846.0422.8993.092
Udbytte00000
Øvrige reserver2.1821.8941.5101.2611.091
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.42212.7187.9914.6004.623
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.42212.7187.9914.6004.623
Udskudt skat00000
Hensættelse9.363530441369259
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld660257800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt660257800
Kortfristet gæld til nærtstående parter457096300
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat03.0231.4732317
Varekreditorer2.1473.1362.1371.1611.101
Anden gæld112.590196.506122.34421.12218.414
Kortfristet gæld i alt115.194202.665126.91722.30619.532
Passiver i alt76.448114.57972.14827.35424.413

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte7558433923
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Clearhaus A/S

CVR-nr 33749996

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Clearhaus A/S

CVR-nr: 33749996

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Clearhaus A/S

CVR-nr: 33749996

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger