Proff
Proff
Annonce
Annonce

CLAUS SØRENSENS FOND HOLDING A/S

CVR-nr34692300
AdresseTorskekaj 1 2 tv, 6700 Esbjerg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.460512192105-
Vareforbrug5.7600000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-3.921512192105-
Personaleomkostninger-4.90200-3.835-3.343
Afskrivninger-700000
Kapacitetsomkostninger0-43.164-10.852-5.265-4.273
Primært resultat-8.893-42.652-10.660-5.160-4.273
Finansielle indtægter17.24378.80220.51814.7135.106
Finansielle udgifter-295.983-1.810-1.303-762-5.827
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto192.9891.399.620147.526165.788127.659
Finansielle poster netto-85.7511.476.612166.741179.739126.938
Ordinært resultat-94.6441.433.960156.081174.57989.647
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-94.6441.433.960156.081174.57989.647
Skat af årets resultat63.266-13.228-1.8221.4854.632
Årets resultat-31.3781.420.732154.259176.06494.279

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger25.16125.161000
Andre anlæg og driftsmidler2.8632.723000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28.02427.884000
Kapitalandele1.377.4181.161.4081.273.3131.249.1161.102.572
Langfristede tilgodehavender56.59326.83061.99019.85125.631
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.434.0111.188.2381.335.3031.268.9671.128.203
Anlægsaktiver i alt1.462.0351.216.1221.335.3031.268.9671.128.203
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser589502000
Tilgodehavender hos nærtstående parter23.740157.99567.735140.70733.634
Andre tilgodehavender51.6274.64436.1269.46313.710
Værdipapirer1.089.0431.371.25979.29561.46449.164
Likvide midler197.99738.949179992.309
Omsætningsaktiver i alt1.363.4271.573.908193.640211.99598.817
Status balance2.825.4622.790.0301.528.9431.480.9621.227.020
Selskabskapital250.000250.000250.000250.000250.000
Overført resultat1.613.6981.853.829615.656579.713616.265
Udbytte120.000100.00065.00045.00040.000
Øvrige reserver679.541577.159482.503477.138319.197
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.663.2392.780.9881.413.1591.351.8511.225.462
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.663.2392.780.9881.413.1591.351.8511.225.462
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter161.203080.97900
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0032.749127.2060
Selskabsskat06.225000
Varekreditorer96258771
Anden gæld9242.5592.0491.8981.557
Kortfristet gæld i alt162.2239.042115.784129.1111.558
Passiver i alt2.825.4622.790.0301.528.9431.480.9621.227.020

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte21111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CLAUS SØRENSENS FOND HOLDING A/S

CVR-nr 34692300

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CLAUS SØRENSENS FOND HOLDING A/S

CVR-nr: 34692300

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

CLAUS SØRENSENS FOND HOLDING A/S

CVR-nr: 34692300

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger